NỒI HẤP TIỆT TRÙNG DAIHAN - HÀN QUỐC

 • 090 4743 638
  Nồi hấp tiệt trùng Daihan MaXterile 100

  NỒI HẤP TIỆT TRÙNG DAIHAN MAXTERILE 100 (100 LÍT) Model: MaXterile 100 Hãng Sản Xuất: DAIHAN Xuất xứ: Hàn Quốc Giới thiệu chung về nồi hấp tiệt trùng Daihan MaXterile 100 – Cơ chế máy dựa trên quy trình Ngưng hơi đặc biệt – Máy được sản...

  Xem chi tiết

  Nồi hấp tiệt trùng Daihan MaXterile 100 (100 lít)

  Liên hệ
  Mua
 • 090 4743 638
  Nồi hấp tiệt trùng Daihan MaXterile 100R

    NỒI HẤP TIỆT TRÙNG DAIHAN MAXTERILE 100R (100 LÍT) Model: MaXterile 100R Hãng Sản Xuất: DAIHAN Xuất xứ: Hàn Quốc Giới thiệu chung về nồi hấp tiệt trùng Daihan MaXterile 100R – Cơ chế máy dựa trên quy trình Ngưng hơi đặc biệt – Máy được...

  Xem chi tiết

  Nồi hấp tiệt trùng Daihan MaXterile 100R (100 lít)

  Liên hệ
  Mua
 • 090 4743 638
  Nồi hấp tiệt trùng Daihan MaXterile 47R

  NỒI HẤP TIỆT TRÙNG DAIHAN MAXTERILE 47R (47 LÍT) Model: MaXterile 47R Hãng sx: DAIHAN –  Hàn Quốc Xuất xứ: Hàn Quốc Giới thiệu chung về nồi hấp tiệt trùng Daihan MaXterile 47R – Cơ chế máy dựa trên quy trình Ngưng hơi đặc biệt – Máy được...

  Xem chi tiết

  Nồi hấp tiệt trùng Daihan MaXterile 47R (47 lít)

  Liên hệ
  Mua
 • 090 4743 638
  Nồi hấp tiệt trùng Daihan MaXterile 60

  NỒI HẤP TIỆT TRÙNG DAIHAN MAXTERILE 60 (60 LÍT) Model: MaXterile 60 Hãng sx: DAIHAN Xuất xứ: Hàn Quốc Nồi hấp tiệt trùng Daihan MaXterile 60 – Cơ chế máy dựa trên quy trình Ngưng hơi đặc biệt – Máy được sản xuất với Bộ điều khiển thế...

  Xem chi tiết

  Nồi hấp tiệt trùng Daihan MaXterile 60 (60 lít)

  Liên hệ
  Mua
 • 090 4743 638
  Nồi hấp tiệt trùng Daihan MaXterile 60R

  NỒI HẤP TIỆT TRÙNG DAIHAN MAXTERILE 60R (60 LÍT) Model: MaXterile 60R Hãng sx: DAIHAN – Hàn Quốc Xuất xứ: Hàn Quốc Giới thiệu chung về nồi hấp tiệt trùng Daihan MaXterile 60R – Cơ chế máy dựa trên quy trình Ngưng hơi đặc biệt – Máy được...

  Xem chi tiết

  Nồi hấp tiệt trùng Daihan MaXterile 60R (60 lít)

  Liên hệ
  Mua
 • 090 4743 638
  Nồi hấp tiệt trùng Daihan MaXterile 80

  NỒI HẤP TIỆT TRÙNG DAIHAN MAXTERILE 80 (80 LÍT) Model: MaXterile 80 Hãng sx: DAIHAN Xuất xứ: Hàn Quốc Nồi hấp tiệt trùng Daihan MaXterile 80 – Cơ chế máy dựa trên quy trình Ngưng hơi đặc biệt – Máy được sản xuất với Bộ điều khiển thế...

  Xem chi tiết

  Nồi hấp tiệt trùng Daihan MaXterile 80 (80 lít)

  Liên hệ
  Mua
 • 090 4743 638
  Nồi hấp tiệt trùng Daihan MaXterile 80R

  NỒI HẤP TIỆT TRÙNG DAIHAN MAXTERILE 80R (80 LÍT) Model: MaXterile 80R Hãng SX: DAIHAN – Hàn Quốc Xuất xứ: Hàn Quốc Tổng quát về nồi hấp tiệt trùng Daihan MaXterile 80R – Cơ chế máy dựa trên quy trình Ngưng hơi đặc biệt – Máy được sản...

  Xem chi tiết

  Nồi hấp tiệt trùng Daihan MaXterile 80R

  Liên hệ
  Mua
 • 090 4743 638
  Nồi hấp tiệt trùng Daihan WAC-100

  NỒI HẤP TIỆT TRÙNG DAIHAN WAC-100 (100 LÍT) Model: WAC- 100 Hãng: DAIHAN- Hàn Quốc Sản xuất tại: Hàn Quốc Giới thiệu chung về nồi hấp tiệt trùng Daihan WAC-100 – WAC-100 là loại nồi hấp tiệt trùng do hãng DAIHAN- Hàn Quốc sản xuất. Được...

  Xem chi tiết

  Nồi hấp tiệt trùng Daihan WAC-100 (100 lít)

  Liên hệ
  Mua
 • 090 4743 638
  Nồi hấp tiệt trùng Daihan WAC-47

  NỒI HẤP TIỆT TRÙNG DAIHAN WAC-47 (47 LÍT) Model: WAC- 47 Hãng: DAIHAN- Hàn Quốc Sản xuất tại: Hàn Quốc Giới thiệu chung về nồi hấp tiệt trùng Daihan WAC-47 – WAC-47 là loại nồi hấp tiệt trùng do hãng DAIHAN- Hàn Quốc sản xuất. Được sử...

  Xem chi tiết

  Nồi hấp tiệt trùng Daihan WAC-47 (47 lít)

  Liên hệ
  Mua
 • 090 4743 638
  Nồi hấp tiệt trùng Daihan WAC-60

  NỒI HẤP TIỆT TRÙNG DAIHAI WAC-60 (60 LÍT) Model: WAC- 60 Hãng: DAIHAN- Hàn Quốc Sản xuất tại: Hàn Quốc Giới thiệu chung về nồi hấp tiệt trùng Daihan WAC-60 – WAC-60 là loại nồi hấp tiệt trùng do hãng DAIHAN- Hàn Quốc sản xuất. Được sử dụng...

  Xem chi tiết

  Nồi hấp tiệt trùng Daihan WAC-60 (60 lít)

  Liên hệ
  Mua
 • 090 4743 638
  Nồi hấp tiệt trùng Daihan WAC-80

  NỒI HẤP TIỆT TRÙNG DAIHAN WAC-80 (80 LÍT) Model: WAC- 80 Hãng: DAIHAN- Hàn Quốc Sản xuất tại: Hàn Quốc Giới thiệu chung về nồi hấp tiệt trùng Daihan WAC-80 – WAC-80 là loại nồi hấp tiệt trùng do hãng DAIHAN- Hàn Quốc sản xuất. Được sử...

  Xem chi tiết

  Nồi hấp tiệt trùng Daihan WAC-80 (80 lít)

  Liên hệ
  Mua