Xốp nổ bọc hàng, xốp hơi bọc hàng

Giá bán: Liên hệ

    Ứng dụng của xốp nổ, xốp hơi: đóng gói hàng hóa, linh kiện, mỹ phẩm, hàng gia dụng, hàng dễ vỡ, đồ trang trí nội thất…

    Kích cỡ: Đủ các kích thước theo yêu cầu