LÒ NUNG 1800 ĐỘ

 • 090 4743 638
  Lò nung Nabertherm HT 04/18

  LÒ NUNG NABERTHERM HT 04/18 (4 LÍT, 1800 ĐỘ) – Model: HT 04/18 – Hãng: Nabertherm – Đức Thông số lò nung Nabertherm HT 04/18 – Nhiệt độ max: 1800 độ C – Dung tích: 4 lít – Bộ điều khiển: P470 cho phép cài đặt chu trình nung đồng...

  Xem chi tiết

  Lò nung Nabertherm HT 04/18 (4 lít, 1800 độ)

  Liên hệ
  Mua
 • 090 4743 638
  Lò nung Nabertherm HT 08/18

  LÒ NUNG NABERTHERM HT 08/18 (8 LÍT, 1800 ĐỘ) – Model: HT 08/18 – Hãng: Nabertherm – Đức Thông số lò nung Nabertherm HT 08/18 – Nhiệt độ max: 1800 độ C – Dung tích: 8 lít – Bộ điều khiển: P470 cho phép cài đặt chu trình nung đồng...

  Xem chi tiết

  Lò nung Nabertherm HT 08/18 (8 lít, 1800 độ)

  Liên hệ
  Mua
 • 090 4743 638
  Lò nung Nabertherm HT 128/18

  LÒ NUNG NABERTHERM HT 128/17 (128 LÍT, 1800 ĐỘ) – Model: HT 128/18 – Hãng: Nabertherm – Đức Thông số lò nung Nabertherm HT 128/18 – Nhiệt độ max: 1800 độ C – Dung tích: 128 lít – Bộ điều khiển: P470 cho phép cài đặt chu trình nung...

  Xem chi tiết

  Lò nung Nabertherm HT 128/18 (128 lít, 1800 độ)

  Liên hệ
  Mua
 • 090 4743 638
  Lò nung Nabertherm HT 16/18

  LÒ NUNG NABERTHERM HT 16/18 (16 LÍT, 1800 ĐỘ) – Model: HT 16/18 – Hãng: Nabertherm – Đức Thông số lò nung Nabertherm HT 16/18 – Nhiệt độ max: 1800 độ C – Dung tích: 16 lít – Bộ điều khiển: P470 cho phép cài đặt chu trình nung đồng...

  Xem chi tiết

  Lò nung Nabertherm HT 16/18 (16 lít, 1800 độ)

  Liên hệ
  Mua
 • 090 4743 638
  Lò nung Nabertherm HT 64/18

  LÒ NUNG NABERTHERM HT 64/18 (64 LÍT, 1800 ĐỘ) – Model: HT 64/18 – Hãng: Nabertherm – Đức Thông số lò nung Nabertherm HT 64/18 – Nhiệt độ max: 1800 độ C – Dung tích: 64 lít – Bộ điều khiển: P470 cho phép cài đặt chu trình nung đồng...

  Xem chi tiết

  Lò nung Nabertherm HT 64/18 (64 lít, 1800 độ)

  Liên hệ
  Mua