BLOCK GIA NHIỆT

 • 090 4743 638
  block-gia-nhiet-hien-thi-so-SBH130DC

  BLOCK NHIỆT – 2 BLOCK ĐIỂU KHIỂN ĐỘC LẬP HIỂN THỊ SỐ Model SBH130DC Hãng sản xuất: STUART (BIBBY) – Anh Thông số kỹ thuật block gia nhiệt hiển thị số SBH130DC – Khoảng nhiệt độ: Môi trường +8 … 1300C – Độ ổn định: ±0.10C tại...

  Xem chi tiết

  Block gia nhiệt hiển thị số SBH130DC

  Liên hệ
  Mua
 • 090 4743 638
  block-gia-nhiet-hien-thi-so-stuart-SBH130D

  BLOCK NHIỆT – 2 BLOCK HIỂN THỊ SỐ Model SBH130D Hãng sản xuất: STUART (BIBBY) – Anh Thông số kỹ thuật block gia nhiệt hiển thị số Stuart SBH130D – Khoảng nhiệt độ: Môi trường +8 … 1300C – Độ ổn định: ±0.10C tại 370C – Độ đồng...

  Xem chi tiết

  Block gia nhiệt hiển thị số Stuart SBH130D

  Liên hệ
  Mua
 • 090 4743 638
  block-gia-nhiet-hien-thi-so-stuart-SBH130D-3

  BLOCK GIA NHIỆT – 3 BLOCK HIỂN THỊ SỐ Model SBH130D/3 Hãng sản xuất: STUART (BIBBY) – Anh Thông số kỹ thuật block gia nhiệt hiển thị số Stuart SBH130D/3 – Khoảng nhiệt độ: Môi trường +8 … 1300C – Độ ổn định: ±0.10C tại 370C –...

  Xem chi tiết

  Block gia nhiệt hiển thị số Stuart SBH130D/3

  Liên hệ
  Mua
 • 090 4743 638
  block-gia-nhiet-hien-thi-so-stuart-sbh200d

  BLOCK NHIỆT – 2 BLOCK HIỂN THỊ SỐ Model SBH200D Hãng sản xuất: STUART (BIBBY) – Anh Thông số kỹ thuật block gia nhiệt hiển thị số Stuart SBH200D – Khoảng nhiệt độ: Môi trường +8 … 2000C – Độ ổn định: ±0.10C tại 370C – Độ...

  Xem chi tiết

  Block gia nhiệt hiển thị số Stuart SBH200D

  Liên hệ
  Mua
 • 090 4743 638
  block-gia-nhiet-hien-thi-so-stuart-sbh200dc

  BLOCK NHIỆT – 2 BLOCK ĐIỂU KHIỂN ĐỘC LẬP HIỂN THỊ SỐ Model SBH200DC Hãng sản xuất: STUART (BIBBY) – Anh Thông số kỹ thuật block gia nhiệt hiển thị số Stuart SBH200DC – Khoảng nhiệt độ: 50 … 2000C – Độ ổn định: ±0.10C tại 370C –...

  Xem chi tiết

  Block gia nhiệt hiển thị số Stuart SBH200DC

  Liên hệ
  Mua
 • 090 4743 638
  block-gia-nhiet-hien-thi-so-stuart-SBH200D-3

  BLOCK GIA NHIỆT – 3 BLOCK HIỂN THỊ SỐ Model SBH200D/3 Hãng sản xuất: STUART (BIBBY) – Anh Thông số kỹ thuật block gia nhiệt hiển thị số Stuart SHB200D/3 – Khoảng nhiệt độ: Môi trường +8 … 2000C – Độ ổn định: ±0.10C tại 370C –...

  Xem chi tiết

  Block gia nhiệt hiển thị số Stuart SHB200D/3

  Liên hệ
  Mua
 • 090 4743 638
  Block-gia-nhiet-stuart-sbh130

  BLOCK GIA NHIỆT – 2 BLOCK ĐIỀU KHIỂN BẰNG NÚM VẶN Model SBH130 Hãng sản xuất: STUART (BIBBY) – Anh Thông số kỹ thuật block gia nhiệt Stuart SBH130 – Khoảng nhiệt độ: Môi trường +8 … 1300C – Độ ổn định: ±0.10C tại 370C – Độ đồng...

  Xem chi tiết

  Block gia nhiệt Stuart SBH130

  Liên hệ
  Mua
 • 090 4743 638
  may-khuay-tao-bong-stuart-sw6

  MÁY KHUẤY TẠO BÔNG STUART SW6 Model: SW6 Hãng sản xuất: STUART (BIBBY) – Anh (Sản xuất tại Anh) Thông số kỹ thuật máy khuấy tạo bông Stuart SW6 – Số mẫu: 6 – Tốc độ khuấy: 25 … 250 vòng/phút – Chương trình: 2 – Thời gian cài...

  Xem chi tiết

  Máy khuấy tạo bông Stuart SW6

  Liên hệ
  Mua