GFL - ĐỨC

Hãng GFL (Đức)

 • 090 4743 638
  Bể ổn nhiệt, bể cách thủy có lắc GFL 1070

  BỂ ỔN NHIỆT, BỂ CÁCH THỦY GFL 1070 Mô tả sản phẩm: Bể ổn nhiệt – Bể cách thủy 1070 là loại bể cách thủy GFL (hay bể ổn nhiệt GFL) có 4 chế độ lắc ngang. Model: 1070 Hãng: GFL – Đức. Thông số kỹ thuật của bể ổn nhiệt, bể...

  Xem chi tiết

  Bể cách thủy GFL 1070 lắc ngang

  Liên hệ
  Mua
 • 090 4743 638
  Bể ổn nhiệt, bể cách thủy có lắc GFL 1083

  BỂ ỔN NHIỆT 1083 GFL Mô tả sản phẩm: Bể ổn nhiệt 1083 là loại bể ổn nhiệt GFL (hay bể cách thủy GFL) có lắc ngang và làm lạnh. Hãng sản xuất: GFL – Đức. Thông số kỹ thuật của bể ổn nhiệt có lắc GFL 1083: – Được sử dụng...

  Xem chi tiết

  Bể ổn nhiệt GFL 1083 lắc ngang làm lạnh

  Liên hệ
  Mua
 • 090 4743 638
  Bể ổn nhiệt, bể cách thủy có lắc GFL 1086

  BỂ ỔN NHIỆT CÓ LẮC 1086 GFL Mô tả sản phẩm: Bể cách thủy – Bể ổn nhiệt 1086 là loại bể ổn nhiệt GFL (hay bể cách thủy GFL) có lắc ngang và làm lạnh. Model: 1086 Hãng : GFL – Đức Thông số kỹ thuật của bể ổn nhiệt có lắc GFL...

  Xem chi tiết

  Bể ổn nhiệt GFL 1086 lắc ngang làm lạnh

  Liên hệ
  Mua
 • 090 4743 638
  Bể ổn nhiệt có lắc GFL 1092

  BỂ ỔN NHIỆT 1092 GFL Mô tả sản phẩm: Bể ổn nhiệt 1092 là 1 trong những model của dòng bể ổn nhiệt GFL (hay bể cách thủy GFL) có lắc tròn và làm lạnh. Hãng: GFL – Đức. Thông số kỹ thuật của bể ổn nhiệt có lắc GFL 1092: – Được...

  Xem chi tiết

  Bể ổn nhiệt GFL 1092 lắc tròn làm lạnh

  Liên hệ
  Mua
 • 090 4743 638
  Bể ổn nhiệt, bể cách thủy GFL 1003

  BỂ ỔN NHIỆT, BỂ CÁCH THỦY GFL 1003 Mô tả sản phẩm: Bể cách thủy (bể ổn nhiệt) Model: 1003 Hãng: GFL – Đức. Sản xuất tại: Đức. Bể cách thủy hay bể ổn nhiệt 1003 là 1 trong những model của dòng bể cách thủy GFL. Thông số chính...

  Xem chi tiết

  Bể ổn nhiệt, bể cách thủy GFL 1003 (14 lít)

  Liên hệ
  Mua
 • 090 4743 638
  Bếp cách thủy 4 vị trí GFL 1041

  BẾP CÁCH THỦY GFL 1041 Mô tả sản phẩm: Bể cách thủy Model: 1041 Hãng : GFL – Đức. Bếp cách thủy 1041 là loại bếp cách thủy GFL (Đức). Thông số kỹ thuật của bếp cách thủy GFL 1041: – Số vị trí đun: 4 vị trí. – Đường kính...

  Xem chi tiết

  Bếp cách thủy 4 vị trí GFL 1041

  Liên hệ
  Mua
 • 090 4743 638
  Bể cách thủy 6 vị trí GFL 1042

  BẾP CÁCH THỦY GFL 1042 Mô tả sản phẩm: Bể cách thủy Model: 1042 Hãng: GFL – Đức Là loại bể cách thủy GFL (Đức) có 6 vị trí. Thông số kỹ thuật của bếp cách thủy 6 vị trí GFL 1042: – Số vị trí đun: 6 vị trí. – Đường kính...

  Xem chi tiết

  Bếp cách thủy 6 vị trí GFL 1042

  Liên hệ
  Mua