NỒI HẤP TIỆT TRÙNG DAIHAN - HÀN QUỐC

 • 090 4743 638
  Nồi hấp tiệt trùng Daihan MaXterile 100

  NỒI HẤP TIỆT TRÙNG DAIHAN MAXTERILE 100 (100 LÍT) Mô tả sản phẩm: Nồi hấp tiệt trùng model: MaXterile 100 Hãng Sản Xuất: DAIHAN Xuất xứ: Hàn Quốc Giới thiệu chung về nồi hấp tiệt trùng Daihan MaXterile 100: – Cơ chế máy dựa trên quy trình...

  Xem chi tiết

  Nồi hấp tiệt trùng Daihan MaXterile 100 (100 lít)

  Liên hệ
  Mua
 • 090 4743 638
  Nồi hấp tiệt trùng Daihan MaXterile 100R

    NỒI HẤP TIỆT TRÙNG DAIHAN MAXTERILE 100R (100 LÍT) Mô tả sản phẩm: Nồi hấp tiệt trùng Model: MaXterile 100R Hãng Sản Xuất: DAIHAN Xuất xứ: Hàn Quốc Giới thiệu chung về nồi hấp tiệt trùng MaXterile 100R DAIHAN: – Cơ chế máy dựa trên quy...

  Xem chi tiết

  Nồi hấp tiệt trùng Daihan MaXterile 100R (100 lít)

  Liên hệ
  Mua
 • 090 4743 638
  Nồi hấp tiệt trùng Daihan MaXterile 47R

  NỒI HẤP TIỆT TRÙNG DAIHAN MAXTERILE 47R (47 LÍT) Mô tả sản phẩm: Nồi hấp tiệt trùng Model: MaXterile 47R Hãng sx: DAIHAN –  Hàn Quốc Xuất xứ: Hàn Quốc. Giới thiệu chung về nồi hấp tiệt trùng MaXterile 47R DAIHAN: – Cơ chế máy dựa trên quy...

  Xem chi tiết

  Nồi hấp tiệt trùng Daihan MaXterile 47R (47 lít)

  Liên hệ
  Mua
 • 090 4743 638
  Nồi hấp tiệt trùng Daihan MaXterile 60

  NỒI HẤP TIỆT TRÙNG DAIHAN MAXTERILE 60 (60 LÍT) Mô tả sản phẩm: Nồi hấp tiệt trùng Model: MaXterile 60 Hãng sx: DAIHAN Xuất xứ: Hàn Quốc. Đặc điểm cấu tạo, tính năng nồi hấp tiệt trùng MaXterile 60 Daihan: – Cơ chế máy dựa trên quy trình...

  Xem chi tiết

  Nồi hấp tiệt trùng Daihan MaXterile 60 (60 lít)

  Liên hệ
  Mua
 • 090 4743 638
  Nồi hấp tiệt trùng Daihan MaXterile 60R

  NỒI HẤP TIỆT TRÙNG DAIHAN MAXTERILE 60R (60 LÍT) Model: MaXterile 60R Hãng sx: DAIHAN – Hàn Quốc Xuất xứ: Hàn Quốc Giới thiệu chung về nồi hấp tiệt trùng Daihan MaXterile 60R – Cơ chế máy dựa trên quy trình Ngưng hơi đặc biệt – Máy được...

  Xem chi tiết

  Nồi hấp tiệt trùng Daihan MaXterile 60R (60 lít)

  Liên hệ
  Mua
 • 090 4743 638
  Nồi hấp tiệt trùng Daihan MaXterile 80

  NỒI HẤP TIỆT TRÙNG DAIHAN MAXTERILE 80 (80 LÍT) Mô tả sản phẩm: Nồi hấp tiệt trùng Model: MaXterile 80 Hãng sx: DAIHAN Xuất xứ: Hàn Quốc. Đặc điểm cấu tạo, tính năng của nồi hấp tiệt trùng MaXterile 80 Daihan: – Cơ chế máy dựa trên quy...

  Xem chi tiết

  Nồi hấp tiệt trùng Daihan MaXterile 80 (80 lít)

  Liên hệ
  Mua
 • 090 4743 638
  Nồi hấp tiệt trùng Daihan MaXterile 80R

  NỒI HẤP TIỆT TRÙNG DAIHAN MAXTERILE 80R (80 LÍT) Mô tả sản phẩm: Nồi hấp tiệt trùng Model: MaXterile 80R. Hãng SX: DAIHAN – Hàn Quốc Xuất xứ: Hàn Quốc Tổng quát về nồi hấp tiệt trùng MaXterile 80R Daihan: – Cơ chế máy dựa trên quy trình Ngưng...

  Xem chi tiết

  Nồi hấp tiệt trùng Daihan MaXterile 80R

  Liên hệ
  Mua
 • 090 4743 638
  Nồi hấp tiệt trùng Daihan WAC-100

  NỒI HẤP TIỆT TRÙNG DAIHAN WAC-100 (100 LÍT) Mô tả sản phẩm: Nồi hấp tiệt trùng Model: WAC- 100 Hãng: DAIHAN – Hàn Quốc Sản xuất tại: Hàn Quốc Giới thiệu chung về nồi hấp tiệt trùng WAC-100 Daihan: – WAC-100 là loại nồi hấp tiệt...

  Xem chi tiết

  Nồi hấp tiệt trùng Daihan WAC-100 (100 lít)

  Liên hệ
  Mua
 • 090 4743 638
  Nồi hấp tiệt trùng Daihan WAC-47

  NỒI HẤP TIỆT TRÙNG DAIHAN WAC-47 (47 LÍT) Mô tả sản phẩm: Nồi hấp tiệt trùng Model: WAC- 47 Hãng: DAIHAN– Hàn Quốc Sản xuất tại: Hàn Quốc. Giới thiệu chung về nồi hấp WAC-47 Daihan: – Nồi hấp WAC-47 là loại nồi hấp tiệt trùng do...

  Xem chi tiết

  Nồi hấp tiệt trùng Daihan WAC-47 (47 lít)

  Liên hệ
  Mua
 • 090 4743 638
  Nồi hấp tiệt trùng Daihan WAC-60

  NỒI HẤP TIỆT TRÙNG DAIHAI WAC-60 (60 LÍT) Mô tả sản phẩm: Nồi hấp tiệt trùng Model: WAC- 60 Hãng: DAIHAN – Hàn Quốc Sản xuất tại: Hàn Quốc. Giới thiệu chung về nồi hấp tiệt trùng WAC-60 Daihan: – Nồi hấp WAC-60 là loại nồi hấp tiệt...

  Xem chi tiết

  Nồi hấp tiệt trùng Daihan WAC-60 (60 lít)

  Liên hệ
  Mua
 • 090 4743 638
  Nồi hấp tiệt trùng Daihan WAC-80

  NỒI HẤP TIỆT TRÙNG DAIHAN WAC-80 (80 LÍT) Mô tả sản phẩm: Nồi hấp tiệt trùng Model: WAC- 80 Hãng: DAIHAN – Hàn Quốc Sản xuất tại: Hàn Quốc. Giới thiệu chung về nồi hấp tiệt trùng WAC-80 Daihan: – Nồi hấp WAC-80 là loại nồi hấp...

  Xem chi tiết

  Nồi hấp tiệt trùng Daihan WAC-80 (80 lít)

  Liên hệ
  Mua