BÀN THÍ NGHIỆM TRUNG TÂM

Bàn thí nghiệm trung tâm là một loại bàn phù hợp để học tập và thực hiện các nghiên cứu khoa học. Bàn thí nghiệm trung tâm được thiết kế để đảm bảo tính an toàn và thúc đẩy hiệu quả của các công tác nghiên cứu. Bàn thí nghiệm trung tâm thông thường có nhiều nhiệm vụ, ví dụ như: cung cấp điều kiện thí nghiệm cần thiết; đảm bảo rằng các thí nghiệm được thực hiện đúng cách; tổ chức cho công tác thí nghiệm và điều tra; tối ưu hóa hiệu suất của dự án thí nghiệm; và hỗ trợ các nhà nghiên cứu với các câu hỏi cụ thể.

 • 090 4743 638
  ban-thi-nghiem-trung-tam-mau-1

  Mô tả bàn thí nghiệm trung tâm mẫu 01 Cung cấp trọn bộ gồm chi tiết như sau: (có thể thay đổi theo nhu cầu thực tế của khách hàng) 1. Bàn thí nghiệm trung tâm: – Kích thước tiêu chuẩn: W3000xD1500xH700 mm * Mặt bàn: – Mặt bàn làm bằng tấm...

  Xem chi tiết

  Bàn thí nghiệm trung tâm mẫu 01

  Liên hệ
  Mua
 • 090 4743 638
  ban-thi-nghiem-trung-tam-mau-2

  Mô tả bàn thí nghiệm trung tâm mẫu 02 Cung cấp trọn bộ gồm chi tiết như sau: (có thể thay đổi theo nhu cầu thực tế của khách hàng) 1. Bàn thí nghiệm trung tâm: – Kích thước tiêu chuẩn: W3000xD1500xH700 mm * Mặt bàn: – Mặt bàn làm bằng tấm...

  Xem chi tiết

  Bàn thí nghiệm trung tâm mẫu 02

  Liên hệ
  Mua
 • 090 4743 638
  ban-thi-nghiem-trung-tam-mau-03

  Mô tả bàn thí nghiệm trung tâm mẫu 03 Cung cấp trọn bộ gồm chi tiết như sau: (có thể thay đổi theo nhu cầu thực tế của khách hàng). 1. Bàn thí nghiệm trung tâm: – Kích thước tiêu chuẩn: W3000xD1500xH800-1750 mm * Mặt bàn: – Mặt bàn làm bằng...

  Xem chi tiết

  Bàn thí nghiệm trung tâm mẫu 03

  Liên hệ
  Mua
 • 090 4743 638
  ban-thi-nghiem-trung-tam-mau-4

  Mô tả bàn thí nghiệm trung tâm mẫu 04 Cung cấp trọn bộ gồm chi tiết như sau: (có thể thay đổi theo nhu cầu thực tế của khách hàng) 1. Bàn thí nghiệm trung tâm: – Kích thước tiêu chuẩn: W3000 x D1500 x H800-1750 mm * Mặt bàn: – Mặt bàn làm bằng...

  Xem chi tiết

  Bàn thí nghiệm trung tâm mẫu 04

  Liên hệ
  Mua
 • 090 4743 638
  ban-thi-nghiem-trung-tam-mau-5

  Mô tả bàn thí nghiệm trung tâm mẫu 05 Cung cấp trọn bộ gồm chi tiết như sau: (có thể thay đổi theo nhu cầu thực tế của khách hàng) 1. Bàn thí nghiệm trung tâm: – Kích thước tiêu chuẩn của bàn: W3200xD1500xH700 mm * Mặt bàn: – Mặt bàn làm...

  Xem chi tiết

  Bàn thí nghiệm trung tâm mẫu 05

  Liên hệ
  Mua
 • 090 4743 638
  ban-thi-nghiem-trung-tam-mau-6

  Mô tả bàn thí nghiệm trung tâm mẫu 06 Cung cấp trọn bộ gồm chi tiết như sau: (có thể thay đổi theo nhu cầu thực tế của khách hàng) 1. Bàn thí nghiệm trung tâm: – Kích thước tiêu chuẩn: W3000xD1500xH700 mm * Mặt bàn: – Mặt bàn làm bằng tấm...

  Xem chi tiết

  Bàn thí nghiệm trung tâm mẫu 06

  Liên hệ
  Mua
 • 090 4743 638
  ban-thi-nghiem-trung-tam-mau-07

  Mô tả bàn thí nghiệm trung tâm mẫu 07 Cung cấp trọn bộ gồm chi tiết như sau: (có thể thay đổi theo nhu cầu thực tế của khách hàng) 1. Bàn thí nghiệm trung tâm: – Kích thước tiêu chuẩn: W3000xD1500xH700 mm * Mặt bàn: – Mặt bàn làm bằng tấm...

  Xem chi tiết

  Bàn thí nghiệm trung tâm mẫu 07

  Liên hệ
  Mua
 • 090 4743 638
  ban-thi-nghiem-trung-tam-mau-08

  Mô tả bàn thí nghiệm trung tâm mẫu 08 Cung cấp trọn bộ gồm chi tiết như sau: (có thể thay đổi theo nhu cầu thực tế của khách hàng) 1. Bàn thí nghiệm trung tâm: – Kích thước tiêu chuẩn: W3000xD1500xH700 mm * Mặt bàn: – Mặt bàn làm bằng tấm...

  Xem chi tiết

  Bàn thí nghiệm trung tâm mẫu 08

  Liên hệ
  Mua
 • 090 4743 638
  ban-thi-nghiem-trung-tam-mau-09

  Mô tả bàn thí nghiệm trung tâm mẫu 09 Cung cấp trọn bộ gồm chi tiết như sau: (có thể thay đổi theo nhu cầu thực tế của khách hàng) 1. Bàn thí nghiệm trung tâm: – Kích thước tiêu chuẩn: W3000xD1500xH700 mm * Mặt bàn: – Mặt bàn làm bằng tấm...

  Xem chi tiết

  Bàn thí nghiệm trung tâm mẫu 09

  Liên hệ
  Mua
 • 090 4743 638
  ban-thi-nghiem-trung-tam-mau-10

  Mô tả bàn thí nghiệm trung tâm mẫu 10 Cung cấp trọn bộ gồm chi tiết như sau: (có thể thay đổi theo nhu cầu thực tế của khách hàng) 1. Bàn thí nghiệm trung tâm: – Kích thước tiêu chuẩn: W3000xD1500xH700 mm * Mặt bàn: – Mặt bàn làm bằng tấm...

  Xem chi tiết

  Bàn thí nghiệm trung tâm mẫu 10

  Liên hệ
  Mua
 • 090 4743 638
  ban-thi-nghiem-trung-tam-mau-11

  Mô tả bàn thí nghiệm trung tâm mẫu 11 Cung cấp trọn bộ gồm chi tiết như sau: (có thể thay đổi theo nhu cầu thực tế của khách hàng) 1. Bàn thí nghiệm trung tâm: – Kích thước tiêu chuẩn: W3600xD1500xH700 mm * Mặt bàn: – Mặt bàn làm bằng tấm...

  Xem chi tiết

  Bàn thí nghiệm trung tâm mẫu 11

  Liên hệ
  Mua
 • 090 4743 638
  ban-thi-nghiem-trung-tam-mau-12

  Mô tả bàn thí nghiệm trung tâm mẫu 12 Cung cấp trọn bộ gồm chi tiết như sau: (có thể thay đổi theo nhu cầu thực tế của khách hàng) 1. Bàn thí nghiệm trung tâm: – Kích thước tiêu chuẩn: W4200xD1500xH800 mm * Mặt bàn: – Mặt bàn làm bằng tấm...

  Xem chi tiết

  Bàn thí nghiệm trung tâm mẫu 12

  Liên hệ
  Mua
 • 090 4743 638
  ban-thi-nghiem-trung-tam-mau-13

  Mô tả bàn thí nghiệm trung tâm mẫu 13 Cung cấp trọn bộ gồm chi tiết như sau: (có thể thay đổi theo nhu cầu thực tế của khách hàng) Bàn thí nghiệm trung tâm: – Kích thước tiêu chuẩn: W3000xD1500xH700 mm a/  Mặt bàn: – Mặt bàn làm bằng tấm...

  Xem chi tiết

  Bán thí nghiệm trung tâm mẫu 13

  Liên hệ
  Mua
 • 090 4743 638
  ban-thi-nghiem-trung-tam-mau-14

  Mô tả bàn thí nghiệm trung tâm mẫu 14 Cung cấp trọn bộ gồm chi tiết như sau: (có thể thay đổi theo nhu cầu thực tế của khách hàng) 1. Bàn thí nghiệm trung tâm: – Kích thước tiêu chuẩn: W3000xD1500xH700 mm * Mặt bàn: – Mặt bàn làm bằng tấm...

  Xem chi tiết

  Bàn thí nghiệm trung tâm mẫu 14

  Liên hệ
  Mua
 • 090 4743 638
  ban-thi-nghiem-trung-tam-mau-15

  Mô tả bàn thí nghiệm trung tâm mẫu 15 Cung cấp trọn bộ gồm chi tiết như sau: (có thể thay đổi theo nhu cầu thực tế của khách hàng) 1. Bàn thí nghiệm trung tâm: – Kích thước tiêu chuẩn: W3000xD1500xH700 mm * Mặt bàn: – Mặt bàn làm bằng tấm...

  Xem chi tiết

  Bàn thí nghiệm trung tâm mẫu 15

  Liên hệ
  Mua