LÒ NUNG DAIHAN - HÀN QUỐC

 • 090 4743 638
  Lò nung Daihan FX03

  LÒ NUNG DAIHAN FX03 (3 LÍT, 1000 ĐỘ) Model: FX-03 Hãng Sản Xuất: DAIHAN –  HÀN QUỐC Xuất xứ: Hàn Quốc Giới thiệu chung lò nung Daihan FX03 – Phím điều khiển Jog – Dial và màn hình hiển thị LCD với chức năng Back – Light – Chứng...

  Xem chi tiết

  Lò nung Daihan FX03 (3 lít, 1000 độ)

  Liên hệ
  Mua
 • 090 4743 638
  Lò nung Daihan FX05

  LÒ NUNG DAIHAN FX05 (4.5 LÍT, 1000 ĐỘ) Model: FX-05 Hãng Sản Xuất: DAIHAN –  HÀN QUỐC Xuất xứ: Hàn Quốc Giới thiệu chung về lò nung Daihan FX05 – Phím điều khiển Jog – Dial và màn hình hiển thị LCD với chức năng Back – Light – Chứng...

  Xem chi tiết

  Lò nung Daihan FX05 ( 4.5 lít, 1000 độ)

  Liên hệ
  Mua
 • 090 4743 638
  Lò nung Daihan FX12

  LÒ NUNG DAIHAN FX12 (12 LÍT, 1000 ĐỘ) Model: FX-12 Hãng Sản Xuất: DAIHAN –  HÀN QUỐC Xuất xứ: Hàn Quốc Giới thiệu chung về lò nung Daihan FX12 – Phím điều khiển Jog – Dial và màn hình hiển thị LCD với chức năng Back – Light – Chứng...

  Xem chi tiết

  Lò nung Daihan FX12 (12 lít, 1000 độ)

  Liên hệ
  Mua
 • 090 4743 638
  Lò nung Daihan FX14

  LÒ NUNG DAIHAN FX14 (14 LÍT, 1000 ĐỘ) Model: FX-14 Hãng Sản Xuất: DAIHAN –  HÀN QUỐC Xuất xứ: Hàn Quốc Giới thiệu chung: – Phím điều khiển Jog – Dial và màn hình hiển thị LCD với chức năng Back – Light – Chứng nhận CE – Bảo...

  Xem chi tiết

  Lò nung Daihan FX14 (14 lít, 1000 độ)

  Liên hệ
  Mua
 • 090 4743 638
  Lò nung Daihan FX27

  LÒ NUNG DAIHAN FX27 (27 LÍT, 1000 ĐỘ) Model: FX-27 Hãng Sản Xuất: DAIHAN –  HÀN QUỐC Xuất xứ: Hàn Quốc Giới thiệu chung về lò nung Daihan FX27 – Phím điều khiển Jog – Dial và màn hình hiển thị LCD với chức năng Back – Light – Chứng...

  Xem chi tiết

  Lò nung Daihan FX27 (27 lít, 1000 độ)

  Liên hệ
  Mua
 • 090 4743 638
  Lò nung Daihan FX63

  LÒ NUNG DAIHAN FX63 (63 LÍT, 1000 ĐỘ) Model: FX-63 Hãng Sản Xuất: DAIHAN –  HÀN QUỐC Xuất xứ: Hàn Quốc Giới thiệu chung về lò nung Daihan FX63 – Phím điều khiển Jog – Dial và màn hình hiển thị LCD với chức năng Back – Light – Chứng...

  Xem chi tiết

  Lò nung Daihan FX63 (63 lít, 1000 độ)

  Liên hệ
  Mua