BỂ RỬA SIÊU ÂM GT SONIC

Bể rửa siêu âm GT Sonic

 • 090 4743 638
  Bể rửa siêu âm GT Sonic VGT-1613T

  BỂ RỬA SIÊU ÂM GT SONIC VGT-1613T Model: VGT-1613T Hãng sản xuất: GTSonic – Trung Quốc Ứng dụng của bể rửa siêu âm GT Sonic VGT-1613T Làm sạch các dụng cụ trong phòng thí nghiệm dựa trên sóng siêu âm, đặc biệt là những dụng cụ có kho...

  Xem chi tiết

  Bể rửa siêu âm GT Sonic VGT-1613T

  Liên hệ
  Mua
 • 090 4743 638
  Bể rửa siêu âm GT Sonic VGT-1730QT

  BỂ RỬA SIÊU ÂM GT SONIC VGT-1730QT (3 LÍT) Ứng dụng của bể rửa siêu âm GT Sonic VGT-1730QT Làm sạch dụng cụ trong phòng thí nghiệm dựa trên sóng siêu âm kết hợp với nhiệt độ, đặc biệt là những dụng cụ có kho nhỏ mà dụng cụ rửa...

  Xem chi tiết

  Bể rửa siêu âm GT Sonic VGT-1730QT

  Liên hệ
  Mua
 • 090 4743 638
  Bể rửa siêu âm GT Sonic VGT-1860QT

  BỂ RỬA SIÊU ÂM GT SONIC VGT-1860QT Model: VGT-1860QT Hãng sản xuất: GTSonic – Trung Quốc Ứng dụng của bể rửa siêu âm GT Sonic VGT-1860QT Làm sạch các dụng cụ trong phòng thí nghiệm dựa trên sóng siêu âm kết hợp với nhiệt độ, đặc biệt...

  Xem chi tiết

  Bể rửa siêu âm GT Sonic VGT-1860QT

  Liên hệ
  Mua
 • 090 4743 638
  Bể rửa siêu âm GT sonic VGT-1860QTD

  BỂ RỬA SIÊU ÂM GT SONIC VGT-1860QTD Model: VGT-1860QTD Hãng sản xuất: GTSonic Ứng dụng của bể rửa siêu âm GT Sonic VGT-1860QTD Làm sạch các dụng cụ trong phòng thí nghiệm dựa trên sóng siêu âm kết hợp với nhiệt độ, đặc biệt là những dụng...

  Xem chi tiết

  Bể rửa siêu âm GT Sonic VGT-1860QTD

  Liên hệ
  Mua
 • 090 4743 638
  Bể rửa siêu âm GT Sonic VGT-1990QT

  BỂ RỬA SIÊU ÂM GT SONIC VGT-1990QT Model: VGT-1990QT Hãng sản xuất: GTSonic – Trung Quốc Ứng dụng của bể rửa siêu âm GT Sonic VGT-1990QT Làm sạch các dụng cụ trong phòng thí nghiệm dựa trên sóng siêu âm kết hợp với nhiệt độ, đặc...

  Xem chi tiết

  Bể rửa siêu âm GT Sonic VGT-1990QT

  Liên hệ
  Mua