HÓA CHẤT MÔI TRƯỜNG NUÔI CẤY VI SINH VÀ CHẤT BỔ SUNG

 • 090 4743 638
  TM009 Titan

  TM 009 AMIES TRANSPORT MEDIUM W/ CHARCOAL Mục đích sử dụng: Để cấy truyền và bảo quản các mẫu vi khuẩn. Mã sản phẩm: TM 009 Hãng sản xuất: Titan Xuất xứ: Ấn Độ Mô tả sản phẩm: THÀNH PHẦN: Ingredients Gms/Ltr Activated charcoal 10.000 Agar 4.000 Sodium...

  Xem chi tiết

  Hóa chất TM 009 AMIES TRANSPORT MEDIUM W/ CHARCOAL – Titan

  Liên hệ
  Mua
 • 090 4743 638
  TM018 Titan

  TM 018 Titan ANTIBIOTIC ASSAY MEDIUM NO. 6 Mục đích sử dụng: Để kích thích sản sinh bào tử ở các chủng Bacillus Subtilis được sử dụng trong thử nghiệm kháng sinh. Mã sản phẩm: TM 018 Hãng sản xuất: Titan Xuất xứ: Ấn Độ Mô tả sản...

  Xem chi tiết

  Hóa chất TM 018 ANTIBIOTIC ASSAY MEDIUM NO. 6 – Titan

  Liên hệ
  Mua
 • 090 4743 638
  TM 022 Titan

  TM 022 ANTIBIOTIC MEDIUM NO. 11 (NEOMYCIN, ERYTHROMYCIN ASSAY AGAR) Mục đích sử dụng: Để kiểm nghiệm kháng sinh bằng việc sử dụng vi sinh vật Mã sản phẩm: TM 022 Hãng sản xuất: Titan Xuất xứ: Ấn Độ Mô tả sản phẩm: THÀNH PHẦN: Ingredients  Gms/Ltr. Agar 15.00 Peptone 6.00 Pancreatic...

  Xem chi tiết

  Hóa chất TM 022 ANTIBIOTIC MEDIUM NO. 11 (NEOMYCIN, ERYTHROMYCIN ASSAY AGAR) – Titan

  Liên hệ
  Mua
 • 090 4743 638
  TM025 Titan

  TM 025 ANTIBIOTIC ASSAY MEDIUM NO. 19 Mục đích sử dụng: Để kiểm nghiệm kháng sinh Amphotericin B, Netamycin & Nystatin trên chủng Saccharomyces Cerevisiae. Mã sản phẩm: TM 025 Mô tả sản phẩm: THÀNH PHẦN: Ingredients Gms/Ltr. Agar 23.50 Sodiun...

  Xem chi tiết

  Hóa chất TM 025 ANTIBIOTIC ASSAY MEDIUM NO. 19 – Titan

  Liên hệ
  Mua
 • 090 4743 638
  TM036 Titan

  Hóa chất TM 036 BILE ESCULIN AGAR(ISO 10273:1994) Mục đích sử dụng: Để phân lập và xác định chủng Yersinia Enterocolitica từ mẫu thực phẩm và thức ăn chăn nuôi. Mã sản phẩm: TM 036 Hãng sản xuất: Titan Xuất xứ: Ấn Độ Mô tả sản phẩm: THÀNH...

  Xem chi tiết

  Hóa chất TM 036 BILE ESCULIN AGAR(ISO 10273:1994) – Titan

  Liên hệ
  Mua
 • 090 4743 638
  TM038 Titan

  Hóa chất TM 038 BILE ESCULIN AZIDE AGAR Mục đích sử dụng: Để phân lập chọn lọc và xác định Streptococci giả định trong mẫu phân. Mã sản phẩm: TM 038 Hãng sản xuất: Titan Xuất xứ: Ấn Độ Mô tả sản phẩm: THÀNH PHẦN: THÀNH PHẦN: Ingredients Gms/Ltr. Casein...

  Xem chi tiết

  Hóa chất TM 038 BILE ESCULIN AZIDE AGAR – Titan

  Liên hệ
  Mua
 • 090 4743 638
  TM1140 Titan

  TM 1140 ARGININE DIHYDROLASE BROTH Mục đích sử dụng: Để phát hiện vi sinh vật sản xuất Arginine dihydrolase Mã sản phẩm: TM 1140 Hãng sản xuất: Titan Xuất xứ: Ấn Độ Mô tả sản phẩm: THÀNH PHẦN: Ingredients Gms\Ltr L-Arginine 10.00 Sodium...

  Xem chi tiết

  Hóa chất TM 1140 ARGININE DIHYDROLASE BROTH – Titan

  Liên hệ
  Mua
 • 090 4743 638
  TM1324 Titan

  Mục đích sử dụng của hóa chất TM 1324: Để phân lập và nuôi cấy loài Leuconostoc và Pediococcus Mã sản phẩm: TM 1324 Mô tả sản phẩm: THÀNH PHẦN: Ingredients Gms/Ltr. Peptic digest of animal tissue 5.00 Meat extract 5.00 Yeast extract 5.00 Glucose 10.00 Polysorbate...

  Xem chi tiết

  Hóa chất TM 1324 ACETATE AGAR – Titan

  Liên hệ
  Mua
 • 090 4743 638
  TM1443 Titan

  TM 1443 ALOA LISTERIA AGAR BASE Mục đích sử dụng: Để phân lập chọn lọc và phân biệt Listeria monocytogenes Mã sản phẩm: TM 1443 Mô tả sản phẩm: THÀNH PHẦN: Ingredients Gms\Ltr Meat peptone 18.000 Agar 15.000 Yeast extract 10.000 Lithium chloride 10.000 Casein...

  Xem chi tiết

  Hóa chất TM 1443 ALOA LISTERIA AGAR BASE – Titan

  Liên hệ
  Mua
 • 090 4743 638
  TM1878 Titan

  TM 1878 ALKALINE SALINE PEPTONE WATER (ASPW) (ISO/TS 21872-1&2:2007) Mục đích sử dụng: Để tăng sinh các loài Vibrio từ các mẫu thực phẩm và nước phù hợp với ISO/TS 21872-1:2007 Mã sản phẩm: TM 1878 Mô tả sản phẩm: THÀNH PHẦN: Ingredients Gms/Ltr Peptone 20.000 Sodium...

  Xem chi tiết

  Hóa chất TM 1878 ALKALINE SALINE PEPTONE WATER (ASPW) (ISO/TS 21872-1&2:2007) – Titan

  Liên hệ
  Mua
 • 090 4743 638
  TM1881 Titan

  Hóa chất TM 1881 BACILLUS CEREUS SELECTIVE AGAR BASE (MYP) (ISO 7932:2004) Mục đích sử dụng: Để phân lập chọn lọc và định lượng Bacillus cereus Mã sản phẩm: TM 1881 Hãng sản xuất: Titan Xuất xứ: Ấn Độ Mô tả sản phẩm: THÀNH PHẦN: Ingredients Gms/Ltr Enzymatic...

  Xem chi tiết

  Hóa chất TM 1881 BACILLUS CEREUS SELECTIVE AGAR BASE (MYP) (ISO 7932:2004) – Titan

  Liên hệ
  Mua
 • 090 4743 638
  TM1891 Titan

  Hóa chất TM 1891 BIFIDOBACTERIUM AGAR – Titan Mục đích sử dụng: Để nuôi cấy và giữ giống các loài Bifidobacterium Mã sản phẩm: TM 1891 Mô tả sản phẩm: THÀNH PHẦN: Ingredients Gms/Ltr Special peptone 23.000 Sodium chloride 5.000 Glucose 5.000 Starch,...

  Xem chi tiết

  Hóa chất TM 1891 BIFIDOBACTERIUM AGAR – Titan

  Liên hệ
  Mua
 • 090 4743 638
  TM216 Titan

  Hóa chất TM 216 B. Q. VACCINE MEDIUM (THIOGLYCOLLATE BROTH W/ LIVER EXTRACT) Mục đích sử dụng: Để nuôi cấy sinh khối vi khuẩn kỵ khí để sản xuất vắc xin. Mã sản phẩm: TM 216 Hãng sản xuất: Titan Xuất xứ: Ấn Độ Mô tả sản phẩm: THÀNH...

  Xem chi tiết

  Hóa chất TM 216 B. Q. VACCINE MEDIUM (THIOGLYCOLLATE BROTH W/ LIVER EXTRACT) – Titan

  Liên hệ
  Mua
 • 090 4743 638
  TM028 Titan

  TM 280 AZIDE BLOOD AGAR BASE Mục đích sử dụng: Để phân lập chọn lọc và nuôi cấy Staphylococci & Streptococci từ hệ vi khuẩn hỗn hợp. Mã sản phẩm: TM 028 Hãng sản xuất: Titan Xuất xứ: Ấn Độ Mô tả sản phẩm: THÀNH PHẦN:  Ingredients  Gms/Ltr.  Agar  15.00  Peptone,...

  Xem chi tiết

  Hóa chất TM 280 AZIDE BLOOD AGAR BASE – Titan

  Liên hệ
  Mua
 • 090 4743 638
  TM351 Titan

  Mục đích sử dụng của hóa chất TM 351: Để phân biệt các vi khuẩn gram âm không lên men như Pseudomonas Aeruginosa Mã sản phẩm: TM 351 Mô tả sản phẩm: THÀNH PHẦN: Ingredients g/L Part I Acetamide 10.000 Part II Sodium chloride 5.000 Dipotassium...

  Xem chi tiết

  Hóa chất TM 351 ACETAMIDE BROTH (DOUBLE PACK) – Titan

  Liên hệ
  Mua
 • 090 4743 638
  TM352 8.0 titan

  TM 352 ALKALINE PEPTONE WATER (PH 8.0) Mục đích sử dụng: Để tăng sinh các loài Vibrio Mã sản phẩm: TM 352 Mô tả sản phẩm: THÀNH PHẦN: Ingredients Gms/Ltr Peptic digest of animal tissue 10.00 Sodium chloride 10.00 pH (at 25°C): 8.0 ± 0.2 QUY CÁCH: 100gm/chai...

  Xem chi tiết

  Hóa chất TM 352 ALKALINE PEPTONE WATER (PH 8.0) – Titan

  Liên hệ
  Mua
 • 090 4743 638
  TM354 Titan

  TM 354 AZOTOBACTER AGAR (MANNITOL) Mục đích sử dụng: Để phân lập, nuôi cấy và xác định các loài Azotobacter từ đất có khả năng đồng hóa mannitol. Mã sản phẩm: TM 354 Hãng sản xuất: Titan Xuất xứ: Ấn Độ Mô tả sản phẩm: THÀNH...

  Xem chi tiết

  Hóa chất TM 354 AZOTOBACTER AGAR (MANNITOL) – Titan

  Liên hệ
  Mua
 • 090 4743 638
  TM358 Titan

  Hóa chất TM 358 BAIRD PARKER AGAR BASE Mục đích sử dụng: Để phân lập và định lượng Staphylococci sp trong thực phẩm dương tính với coagulase. Mã sản phẩm: TM 358 Hãng sản xuất: Titan Xuất xứ: Ấn Độ Mô tả sản phẩm: THÀNH PHẦN: Ingredients g/L Agar 20.00 Glycine 12.00 Casein...

  Xem chi tiết

  Hóa chất TM 358 BAIRD PARKER AGAR BASE – Titan

  Liên hệ
  Mua
 • 090 4743 638
  TM638 titan

  TM 638AZOSPIRILLUM MEDIUM W/ 0.17% AGAR (DOUBLE PACK) Mục đích sử dụng: Để nuôi cấy các loài Azospirillum Mã sản phẩm: TM 638 Hãng sản xuất: Titan Xuất xứ: Ấn Độ Mô tả sản phẩm: THÀNH PHẦN: Ingredients Gms/Ltr. Part I Malic acid 5.00 Agar 1.75 Dipotassium...

  Xem chi tiết

  Hóa chất TM 638 AZOSPIRILLUM MEDIUM W/ 0.17% AGAR (DOUBLE PACK) – Titan

  Liên hệ
  Mua
 • 090 4743 638
  TM653 titan

  TM 653 ANTIBIOTIC ASSAY MEDIUM D (AS PER IP) Mục đích sử dụng: Để kiểm nghiệm kháng sinh Mã sản phẩm: TM 653 Hãng sản xuất: Titan Xuất xứ: Ấn Độ Mô tả sản phẩm: THÀNH PHẦN: Ingredients Gms / Ltr Peptone 6.000 reatic digest of casein 4.000 Yeast...

  Xem chi tiết

  Hóa chất TM 653 ANTIBIOTIC ASSAY MEDIUM D (AS PER IP) – Titan

  Liên hệ
  Mua