KHÚC XẠ KẾ

 • 090 4743 638
  khuc-xa-ke-do-do-man-atago-master-s28-alpha

  KHÚC XẠ KẾ ĐO ĐỘ MẶN ATAGO MASTER S28 ALPHA Model Master-S28 Alpha (Cat. No. 2481) Hãng sản xuất: ATAGO – Nhật Thông số kỹ thuật khúc xạ kế đo độ mặn Atago Master S28 Alpha – Khoảng đo độ mặn: 0.0…28.0% – Vạch chia nhỏ nhất: 0.2% –...

  Xem chi tiết

  Khúc xạ kế đo độ mặn Atago Master S28 Alpha

  Liên hệ
  Mua
 • 090 4743 638
  khuc-xa-ke-do-do-man-atago-master-s28m

  KHÚC XẠ KẾ ĐO ĐỘ MẶN ATAGO MASTER S28M Model Master-S28M (Code 2483) Hãng sản xuất: ATAGO – Nhật Thông số kỹ thuật khúc xạ kế đo độ mặn Atago Master S28M – Khoảng đo độ mặn: 0.0…28.0% – Vạch chia nhỏ nhất: 0.2% – Kích thước:...

  Xem chi tiết

  Khúc xạ kế đo độ mặn Atago Master S28M

  Liên hệ
  Mua
 • 090 4743 638
  Khúc xạ kế đo độ mặn Atago Master-S/Mill Alpha

  KHÚC XẠ KẾ ĐO ĐỘ MẶN ATAGO MASTER-S/MILL ALPHA Model Master-S/MILL Alpha (Cat. No. 2491) Hãng sản xuất: ATAGO – Nhật Thông số kỹ thuật khúc xạ kế đo độ mặn Atago Master-S/Mill Alpha – Khoảng đo độ mặn: 0… 1000/00 – Khoảng đo tỷ trọng:...

  Xem chi tiết

  Khúc xạ kế đo độ mặn Atago Master-S/Mill Alpha

  Liên hệ
  Mua
 • 090 4743 638
  khuc-xa-ke-do-do-man-atago-Master-S-MillM

  KHÚC XẠ KẾ ĐO ĐỘ MẶN ATAGO MASTER-S/MILLM Model Master-S/MillM (Code 2493) Hãng sản xuất: ATAGO – Nhật Thông số khúc xạ kế đo độ mặn Atago Master-S/MillM – Khoảng đo độ mặn: 0…1000/00 – Khoảng đo tỷ trọng: 1000 …. 1070 sg –...

  Xem chi tiết

  Khúc xạ kế đo độ mặn Atago Master-S/MillM

  Liên hệ
  Mua
 • 090 4743 638
  Khúc xạ kế đo độ mặn atago Master-s10M

  KHÚC XẠ KẾ ĐO ĐỘ MẶN ATAGO MASTER-S10M Model Master-S10M (Code 2473) Hãng sản xuất: ATAGO – Nhật Thông số kỹ thuật khúc xạ kế đo độ mặn Atago Master-S10M – Khoảng đo độ mặn: 0.0…10.0% – Vạch chia nhỏ nhất: 0.1% – Kích thước:...

  Xem chi tiết

  Khúc xạ kế đo độ mặn Atago Master-S10M

  Liên hệ
  Mua
 • 090 4743 638
  khuc-xa-ke-do-do-man-atago-pal-fish-tank

  KHÚC XẠ KẾ ĐO ĐỘ MẶN ATAGO PAL-FISH TANK Model PAL-Fish Tank (Code 4121) Hãng sản xuất: ATAGO – Nhật Thông số kỹ thuật khúc xạ kế đo độ mặn Atago PAL-Fish Tank – Khoảng đo độ mặn: 0.0 … 45.0 0/00. Độ phân giải: 0.10/00. Độ chính xác:...

  Xem chi tiết

  Khúc xạ kế đo độ mặn Atago PAL-Fish Tank

  Liên hệ
  Mua
 • 090 4743 638
  Khúc xạ kế đo độ mặn hiện số Atago PAL-03S

  KHÚC XẠ KẾ ĐO ĐỘ MẶN HIỆN SỐ ATAGO PAL-03S Model PAL-03S (Cat. No. 4403) Hãng sản xuất: ATAGO – Nhật Khúc xạ kế đo độ mặn hiện số Atago PAL-03S – Khoảng đo độ mặn: 0.0 … 28.0% – Khoảng đo nhiệt độ: 10.0 … 40.0 0C (Tự động...

  Xem chi tiết

  Khúc xạ kế đo độ mặn hiện số Atago PAL-03S

  Liên hệ
  Mua
 • 090 4743 638
  khuc-xa-ke-do-do-man-atago-pal-salt

  KHÚC XẠ KẾ ĐO ĐỘ MẶN HIỆN SỐ ATAGO PAL-SALT Model PAL-SALT (Code 4250) Hãng sản xuất: ATAGO – Nhật Khúc xạ kế đo độ mặn hiện số Atago PAL-SALT – Ứng dụng: Đo nồng độ muối của nước biển, nước lợ, nước nuôi trồng thủy hải sản,...

  Xem chi tiết

  Khúc xạ kế đo độ mặn hiện số Atago PAL-SALT

  Liên hệ
  Mua
 • 090 4743 638
  Khúc xạ kế đo độ mặn hiện số Atago PAL SALT Probe

  KHÚC XẠ KẾ ĐO ĐỘ MẶN HIỆN SỐ ATAGO PAL-SALT PROBE Model PAL-SALT PROBE (Code 4222) Hãng sản xuất: ATAGO – Nhật – Ứng dụng: Đo nồng độ muối của nước biển, nước lợ, nước nuôi trồng thủy hải sản, theo dõi sự xâm nhập mặn… Thông...

  Xem chi tiết

  Khúc xạ kế đo độ mặn hiện số Atago PAL-SALT Probe

  Liên hệ
  Mua
 • 090 4743 638
  khuc-xa-ke-do-do-man-atago-master-s10-alpha

  KHÚC XẠ KẾ ĐO ĐỘ MẶN ATAGO MASTER-S10 ALPHA Model Master-S10 alpha (Cat. No. 2471) Hãng sản xuất: ATAGO – Nhật Thông số kỹ thuật khúc xạ kế đo độ mặn Atago Master-S10 alpha – Khoảng đo độ mặn: 0.0…10.0% – Vạch chia nhỏ nhất: 0.1% –...

  Xem chi tiết

  Khúc xạ kế đo độ mặn tự động bù nhiệt độ Atago Master-S10 Alpha

  Liên hệ
  Mua
 • 090 4743 638
  Khúc xạ kế đo độ ngọt Atago Master 20M

  KHÚC XẠ KẾ ĐO ĐỘ NGỌT ATAGO MASTER 20M Model: Master-20M (Code 2383) Hãng sản xuất: ATAGO – Nhật Thông số kỹ thuật khúc xạ kế đo độ ngọt Atago Master 20M – Khoảng đo: 0.0 – 20.0% Brix – Vạch chia nhỏ nhất: 0.1% Brix – Kích thước:...

  Xem chi tiết

  Khúc xạ kế đo độ ngọt Atago Master 20M

  Liên hệ
  Mua
 • 090 4743 638
  Khúc xạ kế đo độ ngọt Atago Master 2M

  KHÚC XẠ KẾ ĐO ĐỘ NGỌT ATAGO MASTER 2M Model Master-2M (Code 2323) Hãng sản xuất: ATAGO – Nhật Thông số kỹ thuật khúc xạ kế đo độ ngọt Atago Master 2M – Khoảng đo độ ngọt: 28.0 … 62.0% Brix – Vạch chia nhỏ nhất: 0.2% – Kích...

  Xem chi tiết

  Khúc xạ kế đo độ ngọt Atago Master 2M

  Liên hệ
  Mua
 • 090 4743 638
  Khúc xạ kế đo độ ngọt Atago Master 500

  KHÚC XẠ KẾ ĐO ĐỘ NGỌT ATAGO MASTER 500 Model Master-500 (Code 2363) Hãng sản xuất: ATAGO – Nhật Thông số kỹ thuật khúc xạ kế đo độ ngọt Atago Master 500 – Khoảng đo: 0.0 – 90.0% Brix – Vạch chia nhỏ nhất: 1.0% Brix – Độ chính xác:...

  Xem chi tiết

  Khúc xạ kế đo độ ngọt Atago Master 500

  Liên hệ
  Mua
 • 090 4743 638
  Khúc xạ kế đo độ ngọt Atago Master 53 alpha

    KHÚC XẠ KẾ ĐO ĐỘ NGỌT TỰ ĐỘNG BÙ TRỪ NHIỆT ĐỘ VÀ CHỐNG NƯỚC ATAGO MASTER 53 ALPHA Model Master-53 alpha (Code 2351) Hãng sản xuất: ATAGO – Nhật Thông số kỹ thuật khúc xạ kế đo độ ngọt tự động bù trừ nhiệt độ và chống nước...

  Xem chi tiết

  Khúc xạ kế đo độ ngọt Atago Master 53 Alpha

  Liên hệ
  Mua
 • 090 4743 638
  khuc-xa-ke-do-do-ngot-atago-master-53m

  KHÚC XẠ KẾ ĐO ĐỘ NGỌT ATAGO MASTER 53M Model Master-53M (Code 2353) Hãng sản xuất: ATAGO – Nhật Thông số kỹ thuật khúc xạ kế đo độ ngọt Atago Master 53M – Khoảng đo: 0.0 – 53.0% Brix – Vạch chia nhỏ nhất: 0.5% Brix – Kích thước:...

  Xem chi tiết

  Khúc xạ kế đo độ ngọt Atago Master 53M

  Liên hệ
  Mua
 • 090 4743 638
  Khúc xạ kế đo độ ngọt Atago PAL Alpha

  KHÚC XẠ KẾ ĐO ĐỘ NGỌT HIỆN SỐ ATAGO PAL ALPHA Model PAL-Alpha (Code 3840) Hãng sản xuất: ATAGO – Nhật Thông số kỹ thuật khúc xạ kế đo độ ngọt hiện số Atago PAL Alpha – Khoảng đo độ ngọt: 0.0 … 85.0% Brix – Khoảng đo nhiệt độ:...

  Xem chi tiết

  Khúc xạ kế đo độ ngọt hiện số Atago PAL Alpha

  Liên hệ
  Mua
 • 090 4743 638
  Khúc xạ kế đo độ ngọt Atago PAL-1

  KHÚC XẠ KẾ ĐO ĐỘ NGỌT HIỆN SỐ ATAGO PAL-1 Model PAL-1 (Code 3810) Hãng sản xuất: ATAGO – Nhật Thông số kỹ thuật khúc xạ kế đo độ ngọt hiện số Atago PAL-1 – Khoảng đo độ ngọt: 0.0 … 53.0% Brix (9.0 … 99.90C) – Khoảng đo...

  Xem chi tiết

  Khúc xạ kế đo độ ngọt hiện số Atago PAL-1

  Liên hệ
  Mua
 • 090 4743 638
  Khúc xạ kế đo độ ngọt Atago PAL-2

  KHÚC XẠ KẾ ĐO ĐỘ NGỌT HIỆN SỐ ATAGO PAL-2 Model PAL-2 (Code 3820) Hãng sản xuất: ATAGO – Nhật Khúc xạ kế đo độ ngọt Atago PAL-2 – Khoảng đo độ ngọt: 45.0 … 93.0% Brix – Khoảng đo nhiệt độ: 10 … 100 0C (Tự động bù trừ...

  Xem chi tiết

  Khúc xạ kế đo độ ngọt hiện số Atago PAL-2

  Liên hệ
  Mua
 • 090 4743 638
  khuc-xa-ke-do-do-ngot-atago-pal-3

  KHÚC XẠ KẾ ĐO ĐỘ NGỌT HIỆN SỐ ATAGO PAL-3 Model PAL-3 (Cat. No. 3830) Hãng sản xuất: ATAGO – Nhật Thông số kỹ thuật khúc xạ kế đo độ ngọt Atago PAL-3 – Khoảng đo: 0.0 đến 93.0% Brix – Độ phân giải: 0.1%; 0.10C – Độ chính xác:...

  Xem chi tiết

  Khúc xạ kế đo độ ngọt hiện số Atago PAL-3

  Liên hệ
  Mua
 • 090 4743 638
  khuc-xa-ke-do-do-ngot-Atago-PR-101-alpha

  KHÚC XẠ KẾ ĐO ĐỘ NGỌT HIỆN SỐ ATAGO PR101 ALPHA Model PR-101 Alpha (Cat. No. 3442) Hãng sản xuất: ATAGO – Nhật Thông số kỹ thuật khúc xạ kế đo độ ngọt Atago PR 101 Alpha – Khoảng đo độ Brix: 0.0 … 45.0% Brix – Hiển thị nhỏ nhất:...

  Xem chi tiết

  Khúc xạ kế đo độ ngọt hiện số Atago PR 101 alpha

  Liên hệ
  Mua