HOÁ CHẤT

Thành Phát chuyên cung cấp các loại hóa chất, hóa chất công nghiệp, hóa chất thí nghiệm, hóa chất cho môi trường nuôi cấy nấm, hóa chất cho ngành sản xuất thực phẩm, hóa chất phân tích hóa lý của hãng Titan, thương hiệu nổi tiếng đến từ Ấn Độ

 • 090 4743 638
  TM009 Titan

  TM 009 AMIES TRANSPORT MEDIUM W/ CHARCOAL Mục đích sử dụng: Để cấy truyền và bảo quản các mẫu vi khuẩn. Mã sản phẩm: TM 009 Hãng sản xuất: Titan Xuất xứ: Ấn Độ Mô tả sản phẩm: THÀNH PHẦN: Ingredients Gms/Ltr Activated charcoal 10.000 Agar 4.000 Sodium...

  Xem chi tiết

  Hóa chất TM 009 AMIES TRANSPORT MEDIUM W/ CHARCOAL – Titan

  Liên hệ
  Mua
 • 090 4743 638
  TM018 Titan

  TM 018 Titan ANTIBIOTIC ASSAY MEDIUM NO. 6 Mục đích sử dụng: Để kích thích sản sinh bào tử ở các chủng Bacillus Subtilis được sử dụng trong thử nghiệm kháng sinh. Mã sản phẩm: TM 018 Hãng sản xuất: Titan Xuất xứ: Ấn Độ Mô tả sản...

  Xem chi tiết

  Hóa chất TM 018 ANTIBIOTIC ASSAY MEDIUM NO. 6 – Titan

  Liên hệ
  Mua
 • 090 4743 638
  TM 022 Titan

  TM 022 ANTIBIOTIC MEDIUM NO. 11 (NEOMYCIN, ERYTHROMYCIN ASSAY AGAR) Mục đích sử dụng: Để kiểm nghiệm kháng sinh bằng việc sử dụng vi sinh vật Mã sản phẩm: TM 022 Hãng sản xuất: Titan Xuất xứ: Ấn Độ Mô tả sản phẩm: THÀNH PHẦN: Ingredients  Gms/Ltr. Agar 15.00 Peptone 6.00 Pancreatic...

  Xem chi tiết

  Hóa chất TM 022 ANTIBIOTIC MEDIUM NO. 11 (NEOMYCIN, ERYTHROMYCIN ASSAY AGAR) – Titan

  Liên hệ
  Mua
 • 090 4743 638
  TM025 Titan

  TM 025 ANTIBIOTIC ASSAY MEDIUM NO. 19 Mục đích sử dụng: Để kiểm nghiệm kháng sinh Amphotericin B, Netamycin & Nystatin trên chủng Saccharomyces Cerevisiae. Mã sản phẩm: TM 025 Mô tả sản phẩm: THÀNH PHẦN: Ingredients Gms/Ltr. Agar 23.50 Sodiun...

  Xem chi tiết

  Hóa chất TM 025 ANTIBIOTIC ASSAY MEDIUM NO. 19 – Titan

  Liên hệ
  Mua
 • 090 4743 638
  TM036 Titan

  Hóa chất TM 036 BILE ESCULIN AGAR(ISO 10273:1994) Mục đích sử dụng: Để phân lập và xác định chủng Yersinia Enterocolitica từ mẫu thực phẩm và thức ăn chăn nuôi. Mã sản phẩm: TM 036 Hãng sản xuất: Titan Xuất xứ: Ấn Độ Mô tả sản phẩm: THÀNH...

  Xem chi tiết

  Hóa chất TM 036 BILE ESCULIN AGAR(ISO 10273:1994) – Titan

  Liên hệ
  Mua
 • 090 4743 638
  TM038 Titan

  Hóa chất TM 038 BILE ESCULIN AZIDE AGAR Mục đích sử dụng: Để phân lập chọn lọc và xác định Streptococci giả định trong mẫu phân. Mã sản phẩm: TM 038 Hãng sản xuất: Titan Xuất xứ: Ấn Độ Mô tả sản phẩm: THÀNH PHẦN: THÀNH PHẦN: Ingredients Gms/Ltr. Casein...

  Xem chi tiết

  Hóa chất TM 038 BILE ESCULIN AZIDE AGAR – Titan

  Liên hệ
  Mua
 • 090 4743 638
  TM1140 Titan

  TM 1140 ARGININE DIHYDROLASE BROTH Mục đích sử dụng: Để phát hiện vi sinh vật sản xuất Arginine dihydrolase Mã sản phẩm: TM 1140 Hãng sản xuất: Titan Xuất xứ: Ấn Độ Mô tả sản phẩm: THÀNH PHẦN: Ingredients Gms\Ltr L-Arginine 10.00 Sodium...

  Xem chi tiết

  Hóa chất TM 1140 ARGININE DIHYDROLASE BROTH – Titan

  Liên hệ
  Mua
 • 090 4743 638
  TM1324 Titan

  Mục đích sử dụng của hóa chất TM 1324: Để phân lập và nuôi cấy loài Leuconostoc và Pediococcus Mã sản phẩm: TM 1324 Mô tả sản phẩm: THÀNH PHẦN: Ingredients Gms/Ltr. Peptic digest of animal tissue 5.00 Meat extract 5.00 Yeast extract 5.00 Glucose 10.00 Polysorbate...

  Xem chi tiết

  Hóa chất TM 1324 ACETATE AGAR – Titan

  Liên hệ
  Mua
 • 090 4743 638
  TM1443 Titan

  TM 1443 ALOA LISTERIA AGAR BASE Mục đích sử dụng: Để phân lập chọn lọc và phân biệt Listeria monocytogenes Mã sản phẩm: TM 1443 Mô tả sản phẩm: THÀNH PHẦN: Ingredients Gms\Ltr Meat peptone 18.000 Agar 15.000 Yeast extract 10.000 Lithium chloride 10.000 Casein...

  Xem chi tiết

  Hóa chất TM 1443 ALOA LISTERIA AGAR BASE – Titan

  Liên hệ
  Mua
 • 090 4743 638
  TM1878 Titan

  TM 1878 ALKALINE SALINE PEPTONE WATER (ASPW) (ISO/TS 21872-1&2:2007) Mục đích sử dụng: Để tăng sinh các loài Vibrio từ các mẫu thực phẩm và nước phù hợp với ISO/TS 21872-1:2007 Mã sản phẩm: TM 1878 Mô tả sản phẩm: THÀNH PHẦN: Ingredients Gms/Ltr Peptone 20.000 Sodium...

  Xem chi tiết

  Hóa chất TM 1878 ALKALINE SALINE PEPTONE WATER (ASPW) (ISO/TS 21872-1&2:2007) – Titan

  Liên hệ
  Mua
 • 090 4743 638
  TM1881 Titan

  Hóa chất TM 1881 BACILLUS CEREUS SELECTIVE AGAR BASE (MYP) (ISO 7932:2004) Mục đích sử dụng: Để phân lập chọn lọc và định lượng Bacillus cereus Mã sản phẩm: TM 1881 Hãng sản xuất: Titan Xuất xứ: Ấn Độ Mô tả sản phẩm: THÀNH PHẦN: Ingredients Gms/Ltr Enzymatic...

  Xem chi tiết

  Hóa chất TM 1881 BACILLUS CEREUS SELECTIVE AGAR BASE (MYP) (ISO 7932:2004) – Titan

  Liên hệ
  Mua
 • 090 4743 638
  TM1891 Titan

  Hóa chất TM 1891 BIFIDOBACTERIUM AGAR – Titan Mục đích sử dụng: Để nuôi cấy và giữ giống các loài Bifidobacterium Mã sản phẩm: TM 1891 Mô tả sản phẩm: THÀNH PHẦN: Ingredients Gms/Ltr Special peptone 23.000 Sodium chloride 5.000 Glucose 5.000 Starch,...

  Xem chi tiết

  Hóa chất TM 1891 BIFIDOBACTERIUM AGAR – Titan

  Liên hệ
  Mua
 • 090 4743 638
  TM216 Titan

  Hóa chất TM 216 B. Q. VACCINE MEDIUM (THIOGLYCOLLATE BROTH W/ LIVER EXTRACT) Mục đích sử dụng: Để nuôi cấy sinh khối vi khuẩn kỵ khí để sản xuất vắc xin. Mã sản phẩm: TM 216 Hãng sản xuất: Titan Xuất xứ: Ấn Độ Mô tả sản phẩm: THÀNH...

  Xem chi tiết

  Hóa chất TM 216 B. Q. VACCINE MEDIUM (THIOGLYCOLLATE BROTH W/ LIVER EXTRACT) – Titan

  Liên hệ
  Mua
 • 090 4743 638
  TM028 Titan

  TM 280 AZIDE BLOOD AGAR BASE Mục đích sử dụng: Để phân lập chọn lọc và nuôi cấy Staphylococci & Streptococci từ hệ vi khuẩn hỗn hợp. Mã sản phẩm: TM 028 Hãng sản xuất: Titan Xuất xứ: Ấn Độ Mô tả sản phẩm: THÀNH PHẦN:  Ingredients  Gms/Ltr.  Agar  15.00  Peptone,...

  Xem chi tiết

  Hóa chất TM 280 AZIDE BLOOD AGAR BASE – Titan

  Liên hệ
  Mua
 • 090 4743 638
  TM351 Titan

  Mục đích sử dụng của hóa chất TM 351: Để phân biệt các vi khuẩn gram âm không lên men như Pseudomonas Aeruginosa Mã sản phẩm: TM 351 Mô tả sản phẩm: THÀNH PHẦN: Ingredients g/L Part I Acetamide 10.000 Part II Sodium chloride 5.000 Dipotassium...

  Xem chi tiết

  Hóa chất TM 351 ACETAMIDE BROTH (DOUBLE PACK) – Titan

  Liên hệ
  Mua
 • 090 4743 638
  TM352 8.0 titan

  TM 352 ALKALINE PEPTONE WATER (PH 8.0) Mục đích sử dụng: Để tăng sinh các loài Vibrio Mã sản phẩm: TM 352 Mô tả sản phẩm: THÀNH PHẦN: Ingredients Gms/Ltr Peptic digest of animal tissue 10.00 Sodium chloride 10.00 pH (at 25°C): 8.0 ± 0.2 QUY CÁCH: 100gm/chai...

  Xem chi tiết

  Hóa chất TM 352 ALKALINE PEPTONE WATER (PH 8.0) – Titan

  Liên hệ
  Mua
 • 090 4743 638
  TM354 Titan

  TM 354 AZOTOBACTER AGAR (MANNITOL) Mục đích sử dụng: Để phân lập, nuôi cấy và xác định các loài Azotobacter từ đất có khả năng đồng hóa mannitol. Mã sản phẩm: TM 354 Hãng sản xuất: Titan Xuất xứ: Ấn Độ Mô tả sản phẩm: THÀNH...

  Xem chi tiết

  Hóa chất TM 354 AZOTOBACTER AGAR (MANNITOL) – Titan

  Liên hệ
  Mua
 • 090 4743 638
  TM358 Titan

  Hóa chất TM 358 BAIRD PARKER AGAR BASE Mục đích sử dụng: Để phân lập và định lượng Staphylococci sp trong thực phẩm dương tính với coagulase. Mã sản phẩm: TM 358 Hãng sản xuất: Titan Xuất xứ: Ấn Độ Mô tả sản phẩm: THÀNH PHẦN: Ingredients g/L Agar 20.00 Glycine 12.00 Casein...

  Xem chi tiết

  Hóa chất TM 358 BAIRD PARKER AGAR BASE – Titan

  Liên hệ
  Mua
 • 090 4743 638
  TM638 titan

  TM 638AZOSPIRILLUM MEDIUM W/ 0.17% AGAR (DOUBLE PACK) Mục đích sử dụng: Để nuôi cấy các loài Azospirillum Mã sản phẩm: TM 638 Hãng sản xuất: Titan Xuất xứ: Ấn Độ Mô tả sản phẩm: THÀNH PHẦN: Ingredients Gms/Ltr. Part I Malic acid 5.00 Agar 1.75 Dipotassium...

  Xem chi tiết

  Hóa chất TM 638 AZOSPIRILLUM MEDIUM W/ 0.17% AGAR (DOUBLE PACK) – Titan

  Liên hệ
  Mua
 • 090 4743 638
  TM653 titan

  TM 653 ANTIBIOTIC ASSAY MEDIUM D (AS PER IP) Mục đích sử dụng: Để kiểm nghiệm kháng sinh Mã sản phẩm: TM 653 Hãng sản xuất: Titan Xuất xứ: Ấn Độ Mô tả sản phẩm: THÀNH PHẦN: Ingredients Gms / Ltr Peptone 6.000 reatic digest of casein 4.000 Yeast...

  Xem chi tiết

  Hóa chất TM 653 ANTIBIOTIC ASSAY MEDIUM D (AS PER IP) – Titan

  Liên hệ
  Mua