BÀN THÍ NGHIỆM ÁP TƯỜNG

Bàn thí nghiệm áp tường thường được sử dụng trong phòng thí nghiệm để đo lường sức lực của mặt bằng, các vật liệu và bề mặt. Bàn thí nghiệm áp tường được sử dụng để kiểm tra độ dẻo, độ bền, độ cứng, độ đàn hồi và độ tinh khiết của các vật liệu. Nó cũng có thể được sử dụng để đo lường độ lớn của củng cố và độ cứng của môi trường. Bàn thí nghiệm áp tường cũng có thể được sử dụng để đo độ bền của vật liệu và đánh giá những sự thay đổi và suy thoái của vật liệu trong thời gian

 • 090 4743 638
  ban-thi-nghiem-ap-tuong-mau-01

  Mô tả bàn thí nghiệm áp tường mẫu 01 Cung cấp trọn bộ gồm chi tiết như sau: (có thể thay đổi theo nhu cầu thực tế của khách hàng) – Một bàn chính. KT: W1200*D750*H830mm * Mặt bàn: – Mặt bàn làm bằng tấm Phenolic HPL – Wilsonart Protector chuyên...

  Xem chi tiết

  Bàn thí nghiệm áp tường mẫu 01

  Liên hệ
  Mua
 • 090 4743 638
  ban-thi-nghiem-ap-tuong-mau-02

  Mô tả bàn thí nghiệm áp tường mẫu 02 Cung cấp trọn bộ gồm chi tiết như sau: (có thể thay đổi theo nhu cầu thực tế của khách hàng) – Một bàn chính. KT: W1200*D750*H830mm * Mặt bàn: – Mặt bàn làm bằng tấm Phenolic HPL – Wilsonart Protector chuyên...

  Xem chi tiết

  Bàn thí nghiệm áp tường mẫu 02

  Liên hệ
  Mua
 • 090 4743 638
  ban-thi-nghiem-ap-tuong-mau-03

  Mô tả bàn thí nghiệm áp tường mẫu 03 Cung cấp trọn bộ gồm chi tiết như sau: (có thể thay đổi theo nhu cầu thực tế của khách hàng) * Mặt bàn: – Mặt bàn làm bằng tấm Phenolic HPL – Wilsonart Protector chuyên dụng cho phòng thí nghiệm, màu...

  Xem chi tiết

  Bàn thí nghiệm áp tường mẫu 03

  Liên hệ
  Mua
 • 090 4743 638
  ban-thi-nghiem-ap-tuong-mau-04

  Mô tả bàn thí nghiệm áp tường mẫu 04 Cung cấp trọn bộ gồm chi tiết như sau: (có thể thay đổi theo nhu cầu thực tế của khách hàng) * Mặt bàn: – Mặt bàn làm bằng tấm Phenolic HPL – Wilsonart Protector chuyên dụng cho phòng thí nghiệm, màu...

  Xem chi tiết

  Bàn thí nghiệm áp tường mẫu 04

  Liên hệ
  Mua
 • 090 4743 638
  ban-thi-nghiem-ap-tuong-mau-05

  Mô tả bàn thí nghiệm áp tường mẫu 05 Cung cấp trọn bộ gồm chi tiết như sau: (có thể thay đổi theo nhu cầu thực tế của khách hàng) * Mặt bàn: – Mặt bàn làm bằng tấm Phenolic HPL – Wilsonart Protector chuyên dụng cho phòng thí nghiệm, màu...

  Xem chi tiết

  Bàn thí nghiệm áp tường mẫu 05

  Liên hệ
  Mua
 • 090 4743 638
  ban-thi-nghiem-ap-tuong-mau-06

  Mô tả bàn thí nghiệm áp tường mẫu 06 Cung cấp trọn bộ gồm chi tiết như sau: (có thể thay đổi theo nhu cầu thực tế của khách hàng) Bàn thí nghiệm áp tường mẫu 06: không chậu rửa không giá để đồ. Đây là loại bàn thí nghiệm áp tường...

  Xem chi tiết

  Bàn thí nghiệm áp tường mẫu 06

  Liên hệ
  Mua
 • 090 4743 638
  ban-thi-nghiem-ap-tuong-mau-07

  Mô tả bàn thí nghiệm áp tường mẫu 07 Cung cấp trọn bộ gồm chi tiết như sau: (có thể thay đổi theo nhu cầu thực tế của khách hàng) * Mặt bàn: – Mặt bàn làm bằng tấm Phenolic HPL – Wilsonart Protector chuyên dụng cho phòng thí nghiệm, màu...

  Xem chi tiết

  Bàn thí nghiệm áp tường mẫu 07

  Liên hệ
  Mua
 • 090 4743 638
  ban-thi-nghiem-ap-tuong-mau-08

  Mô tả bàn thí nghiệm áp tường mẫu 08 Cung cấp trọn bộ gồm chi tiết như sau: (có thể thay đổi theo nhu cầu thực tế của khách hàng) * Mặt bàn: – Mặt bàn làm bằng tấm Phenolic HPL – Wilsonart Protector chuyên dụng cho phòng thí nghiệm, màu...

  Xem chi tiết

  Bàn thí nghiệm áp tường mẫu 08

  Liên hệ
  Mua
 • 090 4743 638
  ban-thi-nghiem-ap-tuong-mau-09

  Mô tả bàn thí nghiệm áp tường mẫu 09 Cung cấp trọn bộ gồm chi tiết như sau: (có thể thay đổi theo nhu cầu thực tế của khách hàng) Bàn thí nghiệm áp tường btnat19 không chậu rửa gồm – Một bàn chính. KT: W1200*D750*H830mm – Một hộc tủ...

  Xem chi tiết

  Bàn thí nghiệm áp tường mẫu 09

  Liên hệ
  Mua
 • 090 4743 638
  ban-thi-nghiem-ap-tuong-mau-10

  Mô tả bàn thí nghiệm áp tường mẫu 10 Cung cấp trọn bộ gồm chi tiết như sau: (có thể thay đổi theo nhu cầu thực tế của khách hàng) Bàn thí nghiệm áp tường mẫu 10: không chậu rửa gồm * Mặt bàn: – Mặt bàn làm bằng tấm Phenolic HPL –...

  Xem chi tiết

  Bàn thí nghiệm áp tường mẫu 10

  Liên hệ
  Mua
 • 090 4743 638
  ban-thi-nghiem-ap-tuong-mau-11

  Mô tả bàn thí nghiệm áp tường mẫu 11 Cung cấp trọn bộ gồm chi tiết như sau: (có thể thay đổi theo nhu cầu thực tế của khách hàng) * Mặt bàn: – Mặt bàn làm bằng tấm Phenolic HPL – Wilsonart Protector chuyên dụng cho phòng thí nghiệm, màu...

  Xem chi tiết

  Bàn thí nghiệm áp tường mẫu 11

  Liên hệ
  Mua
 • 090 4743 638
  ban-thi-nghiem-ap-tuong-mau-12

  Mô tả bàn thí nghiệm áp tường mẫu 12 Cung cấp trọn bộ gồm chi tiết như sau: (có thể thay đổi theo nhu cầu thực tế của khách hàng) * Mặt bàn: – Mặt bàn làm bằng tấm Phenolic HPL – Wilsonart Protector chuyên dụng cho phòng thí nghiệm, màu...

  Xem chi tiết

  Bàn thí nghiệm áp tường mẫu 12

  Liên hệ
  Mua
 • 090 4743 638
  ban-thi-nghiem-ap-tuong-mau-13

  Mô tả bàn thí nghiệm áp tường mẫu 13 Cung cấp trọn bộ gồm chi tiết như sau: (có thể thay đổi theo nhu cầu thực tế của khách hàng) * Mặt bàn: – Mặt bàn làm bằng tấm Phenolic HPL – Wilsonart Protector chuyên dụng cho phòng thí nghiệm, màu...

  Xem chi tiết

  Bàn thí nghiệm áp tường mẫu 13

  Liên hệ
  Mua
 • 090 4743 638
  ban-thi-nghiem-ap-tuong-mau-14

  Mô tả bàn thí nghiệm áp tường mẫu 14 Cung cấp trọn bộ gồm chi tiết như sau: (có thể thay đổi theo nhu cầu thực tế của khách hàng) * Mặt bàn: – Mặt bàn làm bằng tấm Phenolic HPL – Wilsonart Protector chuyên dụng cho phòng thí nghiệm, màu...

  Xem chi tiết

  Bàn thí nghiệm áp tường mẫu 14

  Liên hệ
  Mua
 • 090 4743 638
  ban-thi-nghiem-ap-tuong-mau-15

  Mô tả bàn thí nghiệm áp tường mẫu 15 Cung cấp trọn bộ gồm chi tiết như sau: (có thể thay đổi theo nhu cầu thực tế của khách hàng) * Mặt bàn: – Mặt bàn làm bằng tấm Phenolic HPL – Wilsonart Protector chuyên dụng cho phòng thí nghiệm, màu...

  Xem chi tiết

  Bàn thí nghiệm áp tường mẫu 15

  Liên hệ
  Mua
 • 090 4743 638
  ban-thi-nghiem-ap-tuong-mau-16

  Mô tả bàn thí nghiệm áp tường mẫu 16 Cung cấp trọn bộ gồm chi tiết như sau: (có thể thay đổi theo nhu cầu thực tế của khách hàng) * Mặt bàn: – Mặt bàn làm bằng tấm Phenolic HPL – Wilsonart Protector chuyên dụng cho phòng thí nghiệm, màu...

  Xem chi tiết

  Bàn thí nghiệm áp tường mẫu 16

  Liên hệ
  Mua
 • 090 4743 638
  ban-thi-nghiem-ap-tuong-mau-17

  Mô tả bàn thí nghiệm áp tường mẫu 17 Cung cấp trọn bộ gồm chi tiết như sau: (có thể thay đổi theo nhu cầu thực tế của khách hàng) bàn thí nghiệm áp tường không chậu rửa – Một hộc tủ di động 1 ngăn kéo 1 cánh mở bằng gỗ MFC chịu...

  Xem chi tiết

  Bàn thí nghiệm áp tường mẫu 17

  Liên hệ
  Mua
 • 090 4743 638
  ban-thi-nghiem-ap-tuong-mau-18

  Mô tả bàn thí nghiệm áp tường mẫu 18 Cung cấp trọn bộ gồm chi tiết như sau: (có thể thay đổi theo nhu cầu thực tế của khách hàng) bàn thí nghiệm áp tường không chậu rửa – Một bàn chính. KT: W1400*D750*H830mm – Một hộc tủ di động...

  Xem chi tiết

  Bàn thí nghiệm áp tường mẫu 18

  Liên hệ
  Mua