TỦ ẤM - TỦ ẤM LẠNH

 • 090 4743 638
  Tủ ấm Memmert IN110

  TỦ ẤM 108L IN110 MEMMERT Ứng dụng của tủ ấm 108l IN110 Memmert –   Tủ ấm Memmert IN110 được ứng dụng ở khắp mọi nơi trên thế giới trong nghiên cứu, y học, dược phẩm và phân tích thực phẩm cũng như ngành hóa thực phẩm. Tính năng...

  Xem chi tiết

  Tủ ấm 108 lít IN110 Memmert

  Liên hệ
  Mua
 • 090 4743 638
  Tủ ấm

  TỦ ẤM 108L IF110 MEMMERT – ĐỨC Ứng dụng của tủ ấm 108l IF110 Memmert – Đức –      Tủ ấm Memmert IF110được ứng dụng ở khắp mọi nơi trên thế giới trong nghiên cứu, y học, dược phẩm và phân tích thực phẩm cũng như ngành...

  Xem chi tiết

  Tủ ấm 108l IF110 Memmert

  Liên hệ
  Mua
 • 090 4743 638
  Tủ ấm IN160 Memmert

  TỦ ẤM 161L IN160 MEMMERT Ứng dụng của tủ ấm 161l IN160 Memmert –      Tủ ấm Memmert IN160 được ứng dụng ở khắp mọi nơi trên thế giới trong nghiên cứu, y học, dược phẩm và phân tích thực phẩm cũng như ngành hóa thực phẩm. Tính...

  Xem chi tiết

  Tủ ấm 161 lít IN160 Memmert

  Liên hệ
  Mua
 • 090 4743 638
  Tủ ấm IF260 Memmert

  Ứng dụng của tủ ấm 256l IF260 Memmert –    Tủ ấm Memmert IF260 được ứng dụng ở khắp mọi nơi trên thế giới trong nghiên cứu, y học, dược phẩm và phân tích thực phẩm cũng như ngành hóa thực phẩm. Tính năng kỹ thuật của tủ ấm...

  Xem chi tiết

  Tủ ấm 256 lít IF260 Memmert

  Liên hệ
  Mua
 • 090 4743 638
  Tủ ấm IN260 Memmert

  TỦ ẤM 256L IN260 MEMMERT Ứng dụng của tủ ấm 256l IN260 Memmert –     Tủ ấm Memmert IN260 được ứng dụng ở khắp mọi nơi trên thế giới trong nghiên cứu, y học, dược phẩm và phân tích thực phẩm cũng như ngành hóa thực phẩm. Tính năng...

  Xem chi tiết

  Tủ ấm 256 lít IN260 Memmert

  Liên hệ
  Mua
 • 090 4743 638
  Tủ ấm IF30 Memmert

  TỦ ẤM 32L IF30 MEMMERT – ĐỨC Ứng dụng của tủ ấm 32l IF30 Memmert – Đức –     Tủ ấm Memmert IF30 được ứng dụng ở khắp mọi nơi trên thế giới trong nghiên cứu, y học, dược phẩm và phân tích thực phẩm cũng như ngành hóa...

  Xem chi tiết

  Tủ ấm 32 lít IF30 Memmert

  Liên hệ
  Mua
 • 090 4743 638
  Tủ ấm IN30plus Memmert

  TỦ ẤM 32L IN30 PLUS MEMMERT Hãng sản xuất: Memmert (Đức) Ứng dụng tủ ấm 32l IN30plus Memmert –     Tủ ấm Memmert IN30plus được ứng dụng ở khắp mọi nơi trên thế giới trong nghiên cứu, y học, dược phẩm và phân tích thực phẩm cũng...

  Xem chi tiết

  Tủ ấm 32 lít IN30plus Memmert

  Liên hệ
  Mua
 • 090 4743 638
  Tủ ấm IF450 Memmert

  TỦ ẤM 449L IF450 MEMMERT Ứng dụng của tủ ấm 449l IF450 Memmert –    Tủ ấm Memmert IF450 được ứng dụng ở khắp mọi nơi trên thế giới trong nghiên cứu, y học, dược phẩm và phân tích thực phẩm cũng như ngành hóa thực phẩm. Tính năng...

  Xem chi tiết

  Tủ ấm 449 lít IF450 Memmert

  Liên hệ
  Mua
 • 090 4743 638
  Tủ ấm IN450 Memmert

  TỦ ẤM 449L IN450 MEMMERT Ứng dụng của tủ ấm 449l IN450 Memmert –     Tủ ấm Memmert IN450 được ứng dụng ở khắp mọi nơi trên thế giới trong nghiên cứu, y học, dược phẩm và phân tích thực phẩm cũng như ngành hóa thực phẩm. Tính năng...

  Xem chi tiết

  Tủ ấm 449 lít IN450 Memmert

  Liên hệ
  Mua
 • 090 4743 638
  Tủ ấm IF55 Memmert

  TỦ ẤM 53L IF55 MEMMERT – ĐỨC Ứng dụng của tủ ấm 53l IF55 Memmert –      Tủ ấm Memmert IF55 được ứng dụng ở khắp mọi nơi trên thế giới trong nghiên cứu, y học, dược phẩm và phân tích thực phẩm cũng như ngành hóa thực phẩm. Tính...

  Xem chi tiết

  Tủ ấm 53 lít IF55 Memmert

  Liên hệ
  Mua
 • 090 4743 638
  Tủ ấm IF75 Memmert

  Ứng dụng của tủ ấm 74l IF75 Memmert –      Tủ ấm Memmert IF75 được ứng dụng ở khắp mọi nơi trên thế giới trong nghiên cứu, y học, dược phẩm và phân tích thực phẩm cũng như ngành hóa thực phẩm. Tính năng kỹ thuật của tủ...

  Xem chi tiết

  Tủ ấm 74 lít IF75 Memmert

  Liên hệ
  Mua
 • 090 4743 638
  Tủ ấm IN75 Memmert

  TỦ ẤM 74L IN75 MEMMERT Ứng dụng của tủ ấm 74l IN75 Memmert – Tủ ấm Memmert IN75 được ứng dụng ở khắp mọi nơi trên thế giới trong nghiên cứu, y học, dược phẩm và phân tích thực phẩm cũng như ngành hóa thực phẩm. Tính năng kỹ thuật...

  Xem chi tiết

  Tủ ấm 74 lít IN75 Memmert

  Liên hệ
  Mua
 • 090 4743 638
  Tủ ấm IF750 Memmert

  TỦ ẤM 749L IF750 MEMMERT Ứng dụng của tủ ấm 749l IF750 Memmert –    Tủ ấm Memmert IF750 được ứng dụng ở khắp mọi nơi trên thế giới trong nghiên cứu, y học, dược phẩm và phân tích thực phẩm cũng như ngành hóa thực phẩm. Tính năng...

  Xem chi tiết

  Tủ ấm 749 lít IF750 Memmert

  Liên hệ
  Mua
 • 090 4743 638
  Tủ ấm IN750 Memmert

  TỦ ẤM 749L IN750 MEMMERT – ĐỨC Ứng dụng của tủ ấm 749l IN750 Memmert –    Tủ ấm Memmert IN750 được ứng dụng ở khắp mọi nơi trên thế giới trong nghiên cứu, y học, dược phẩm và phân tích thực phẩm cũng như ngành hóa thực phẩm. Tính...

  Xem chi tiết

  Tủ ấm 749 lít IN750 Memmert

  Liên hệ
  Mua
 • 090 4743 638
  Tủ ấm CO2 INC108med Memmert

  TỦ ẤM CO2 108L INC108MED MEMMERT Ứng dụng của tủ ấm CO2 108l INC108med Memmert –     Tủ ấm CO2 Memmert INC108med được sử dụng trong các ngành: môi trường nuôi cấy mô hoặc tế bào, thụ tinh trong ống nghiệm, sự biểu hiện gen… Tính năng...

  Xem chi tiết

  Tủ ấm CO2 108 lít INC108med Memmert

  Liên hệ
  Mua
 • 090 4743 638
  Tủ ấm CO INC153ed Memmert

  TỦ ẤM CO2 153L INC153MED MEMMERT Ứng dụng của tủ ấm CO2 153l INC153med Memmert –     Tủ ấm CO2 Memmert INC153med được sử dụng trong các ngành: môi trường nuôi cấy mô hoặc tế bào, thụ tinh trong ống nghiệm, sự biểu hiện gen… Tính năng...

  Xem chi tiết

  Tủ ấm CO2 153 lít INC153med Memmert

  Liên hệ
  Mua
 • 090 4743 638
  Tủ ấm CO2 INC246med Memmert

  TỦ ẤM CO2 246l INC246MED MEMMERT Ứng dụng của tủ ấm CO2 INC246med Memmert –     Tủ ấm CO2 Memmert INC246med được sử dụng trong các ngành: môi trường nuôi cấy mô hoặc tế bào, thụ tinh trong ống nghiệm, sự biểu hiện gen… Tính năng kỹ...

  Xem chi tiết

  Tủ ấm CO2 246 lít INC246med Memmert

  Liên hệ
  Mua
 • 090 4743 638
  Tủ ấm lạnh IPP110 Plus Memmert

  TỦ ẤM LẠNH 108L IPP110 PLUS MEMMERT Ứng dụng của tủ ấm lạnh 108l IPP110 Plus Memmert – Tủ ấm lạnh Memmert IPP110plus được ứng dụng trong vi sinh, động vật học, thực phẩm, mỹ phẩm, hay công nghiệp dược. Tủ ấm lạnh bằng công nghệ Peltier...

  Xem chi tiết

  Tủ ấm lạnh 108 lít IPP110 Plus Memmert

  Liên hệ
  Mua
 • 090 4743 638
  Tủ ấm lạnh IPP260 Plus Memmert

  TỦ ẤM LẠNH 256L IPP260 PLUS MEMMERT Ứng dụng của tủ ấm lạnh 256l IPP260 Plus Memmert – Tủ ấm lạnh Memmert IPP260plus được ứng dụng trong vi sinh, động vật học, thực phẩm, mỹ phẩm, hay công nghiệp dược. Tủ ấm lạnh bằng công nghệ Peltier...

  Xem chi tiết

  Tủ ấm lạnh 256 lít IPP260 Plus Memmert

  Liên hệ
  Mua
 • 090 4743 638
  Tủ ấm lạnh IPPPlus Memmert

  TỦ ẤM LẠNH 32L IPP30PLUS MEMMERT Ứng dụng của tủ ấm lạnh 32l IPP30plus Memmert – Tủ ấm lạnh Memmert IPP30plus được ứng dụng trong vi sinh, động vật học, thực phẩm, mỹ phẩm, hay công nghiệp dược.Tủ ấm lạnh IPP30plus sử dụng bằng...

  Xem chi tiết

  Tủ ấm lạnh 32 lít IPP30Plus Memmert

  Liên hệ
  Mua