GFL - ĐỨC

Hãng GFL (Đức)

 • 090 4743 638
  Bể ổn nhiệt, bể cách thủy có lắc GFL 1070

  BỂ ỔN NHIỆT, BỂ CÁCH THỦY GFL 1070 Mô tả sản phẩm: Bể ổn nhiệt 1070 là dòng bể cách thủy GFL (hay bể ổn nhiệt GFL) có 4 chế độ lắc ngang. Model: 1070 Hãng: GFL – Đức. Thông số kỹ thuật của bể ổn nhiệt, bể cách thủy có lắc...

  Xem chi tiết

  Bể cách thủy GFL 1070 lắc ngang

  Liên hệ
  Mua
 • 090 4743 638
  Bể ổn nhiệt, bể cách thủy có lắc GFL 1083

  BỂ ỔN NHIỆT 1083 GFL Mô tả sản phẩm: Bể ổn nhiệt 1083 là loại bể ổn nhiệt GFL (hay bể cách thủy GFL) có lắc ngang và làm lạnh. Hãng sản xuất: GFL – Đức. Thông số kỹ thuật của bể ổn nhiệt có lắc GFL 1083: – Được sử dụng...

  Xem chi tiết

  Bể ổn nhiệt GFL 1083 lắc ngang làm lạnh

  Liên hệ
  Mua
 • 090 4743 638
  Bể ổn nhiệt, bể cách thủy có lắc GFL 1086

  BỂ ỔN NHIỆT CÓ LẮC 1086 GFL Mô tả sản phẩm: Bể cách thủy – Bể ổn nhiệt 1086 là loại bể ổn nhiệt GFL (hay bể cách thủy GFL) có lắc ngang và làm lạnh. Model: 1086 Hãng : GFL – Đức Thông số kỹ thuật của bể ổn nhiệt có lắc GFL...

  Xem chi tiết

  Bể ổn nhiệt GFL 1086 lắc ngang làm lạnh

  Liên hệ
  Mua
 • 090 4743 638
  Bể ổn nhiệt có lắc GFL 1092

  BỂ ỔN NHIỆT 1092 GFL Mô tả sản phẩm: Bể ổn nhiệt 1092 là 1 trong những model của dòng bể ổn nhiệt GFL (hay bể cách thủy GFL) có lắc tròn và làm lạnh. Hãng: GFL – Đức. Thông số kỹ thuật của bể ổn nhiệt có lắc GFL 1092: – Được...

  Xem chi tiết

  Bể ổn nhiệt GFL 1092 lắc tròn làm lạnh

  Liên hệ
  Mua
 • 090 4743 638
  Bể ổn nhiệt, bể cách thủy GFL 1003

  BỂ ỔN NHIỆT, BỂ CÁCH THỦY GFL 1003 Mô tả sản phẩm: Bể cách thủy Model: 1003. Hãng: GFL – Đức. Sản xuất tại: Đức. Bể cách thủy hay bể ổn nhiệt 1003 là 1 trong những model của dòng bể cách thủy GFL. Thông số chính của bể ổn nhiệt,...

  Xem chi tiết

  Bể ổn nhiệt, bể cách thủy GFL 1003 (14 lít)

  Liên hệ
  Mua
 • 090 4743 638
  Bếp cách thủy 4 vị trí GFL 1041

  BẾP CÁCH THỦY GFL 1041 Mô tả sản phẩm: Bể cách thủy Model: 1041 Hãng : GFL – Đức. Bếp cách thủy 1041 là loại bếp cách thủy GFL (Đức). Thông số kỹ thuật của bếp cách thủy GFL 1041: – Số vị trí đun: 4 vị trí. – Đường kính...

  Xem chi tiết

  Bếp cách thủy 4 vị trí GFL 1041

  Liên hệ
  Mua
 • 090 4743 638
  Bể cách thủy 6 vị trí GFL 1042

  BẾP CÁCH THỦY GFL 1042 Mô tả sản phẩm: Bể cách thủy Model: 1042 Hãng: GFL – Đức Là loại bể cách thủy GFL (Đức) có 6 vị trí. Thông số kỹ thuật của bếp cách thủy 6 vị trí GFL 1042: – Số vị trí đun: 6 vị trí. – Đường kính...

  Xem chi tiết

  Bếp cách thủy 6 vị trí GFL 1042

  Liên hệ
  Mua