KHÚC XẠ KẾ ĐO ĐỘ NGỌT

 • 090 4743 638
  Khúc xạ kế đo độ ngọt Atago Master 20M

  KHÚC XẠ KẾ ĐO ĐỘ NGỌT ATAGO MASTER 20M Model: Master-20M (Code 2383) Hãng sản xuất: ATAGO – Nhật Thông số kỹ thuật khúc xạ kế đo độ ngọt Atago Master 20M – Khoảng đo: 0.0 – 20.0% Brix – Vạch chia nhỏ nhất: 0.1% Brix – Kích thước:...

  Xem chi tiết

  Khúc xạ kế đo độ ngọt Atago Master 20M

  Liên hệ
  Mua
 • 090 4743 638
  Khúc xạ kế đo độ ngọt Atago Master 2M

  KHÚC XẠ KẾ ĐO ĐỘ NGỌT ATAGO MASTER 2M Model Master-2M (Code 2323) Hãng sản xuất: ATAGO – Nhật Thông số kỹ thuật khúc xạ kế đo độ ngọt Atago Master 2M – Khoảng đo độ ngọt: 28.0 … 62.0% Brix – Vạch chia nhỏ nhất: 0.2% – Kích...

  Xem chi tiết

  Khúc xạ kế đo độ ngọt Atago Master 2M

  Liên hệ
  Mua
 • 090 4743 638
  Khúc xạ kế đo độ ngọt Atago Master 500

  KHÚC XẠ KẾ ĐO ĐỘ NGỌT ATAGO MASTER 500 Model Master-500 (Code 2363) Hãng sản xuất: ATAGO – Nhật Thông số kỹ thuật khúc xạ kế đo độ ngọt Atago Master 500 – Khoảng đo: 0.0 – 90.0% Brix – Vạch chia nhỏ nhất: 1.0% Brix – Độ chính xác:...

  Xem chi tiết

  Khúc xạ kế đo độ ngọt Atago Master 500

  Liên hệ
  Mua
 • 090 4743 638
  Khúc xạ kế đo độ ngọt Atago Master 53 alpha

    KHÚC XẠ KẾ ĐO ĐỘ NGỌT TỰ ĐỘNG BÙ TRỪ NHIỆT ĐỘ VÀ CHỐNG NƯỚC ATAGO MASTER 53 ALPHA Model Master-53 alpha (Code 2351) Hãng sản xuất: ATAGO – Nhật Thông số kỹ thuật khúc xạ kế đo độ ngọt tự động bù trừ nhiệt độ và chống nước...

  Xem chi tiết

  Khúc xạ kế đo độ ngọt Atago Master 53 Alpha

  Liên hệ
  Mua
 • 090 4743 638
  khuc-xa-ke-do-do-ngot-atago-master-53m

  KHÚC XẠ KẾ ĐO ĐỘ NGỌT ATAGO MASTER 53M Model Master-53M (Code 2353) Hãng sản xuất: ATAGO – Nhật Thông số kỹ thuật khúc xạ kế đo độ ngọt Atago Master 53M – Khoảng đo: 0.0 – 53.0% Brix – Vạch chia nhỏ nhất: 0.5% Brix – Kích thước:...

  Xem chi tiết

  Khúc xạ kế đo độ ngọt Atago Master 53M

  Liên hệ
  Mua
 • 090 4743 638
  Khúc xạ kế đo độ ngọt Atago PAL Alpha

  KHÚC XẠ KẾ ĐO ĐỘ NGỌT HIỆN SỐ ATAGO PAL ALPHA Model PAL-Alpha (Code 3840) Hãng sản xuất: ATAGO – Nhật Thông số kỹ thuật khúc xạ kế đo độ ngọt hiện số Atago PAL Alpha – Khoảng đo độ ngọt: 0.0 … 85.0% Brix – Khoảng đo nhiệt độ:...

  Xem chi tiết

  Khúc xạ kế đo độ ngọt hiện số Atago PAL Alpha

  Liên hệ
  Mua
 • 090 4743 638
  Khúc xạ kế đo độ ngọt Atago PAL-1

  KHÚC XẠ KẾ ĐO ĐỘ NGỌT HIỆN SỐ ATAGO PAL-1 Model PAL-1 (Code 3810) Hãng sản xuất: ATAGO – Nhật Thông số kỹ thuật khúc xạ kế đo độ ngọt hiện số Atago PAL-1 – Khoảng đo độ ngọt: 0.0 … 53.0% Brix (9.0 … 99.90C) – Khoảng đo...

  Xem chi tiết

  Khúc xạ kế đo độ ngọt hiện số Atago PAL-1

  Liên hệ
  Mua
 • 090 4743 638
  Khúc xạ kế đo độ ngọt Atago PAL-2

  KHÚC XẠ KẾ ĐO ĐỘ NGỌT HIỆN SỐ ATAGO PAL-2 Model PAL-2 (Code 3820) Hãng sản xuất: ATAGO – Nhật Khúc xạ kế đo độ ngọt Atago PAL-2 – Khoảng đo độ ngọt: 45.0 … 93.0% Brix – Khoảng đo nhiệt độ: 10 … 100 0C (Tự động bù trừ...

  Xem chi tiết

  Khúc xạ kế đo độ ngọt hiện số Atago PAL-2

  Liên hệ
  Mua
 • 090 4743 638
  khuc-xa-ke-do-do-ngot-atago-pal-3

  KHÚC XẠ KẾ ĐO ĐỘ NGỌT HIỆN SỐ ATAGO PAL-3 Model PAL-3 (Cat. No. 3830) Hãng sản xuất: ATAGO – Nhật Thông số kỹ thuật khúc xạ kế đo độ ngọt Atago PAL-3 – Khoảng đo: 0.0 đến 93.0% Brix – Độ phân giải: 0.1%; 0.10C – Độ chính xác:...

  Xem chi tiết

  Khúc xạ kế đo độ ngọt hiện số Atago PAL-3

  Liên hệ
  Mua
 • 090 4743 638
  khuc-xa-ke-do-do-ngot-Atago-PR-101-alpha

  KHÚC XẠ KẾ ĐO ĐỘ NGỌT HIỆN SỐ ATAGO PR101 ALPHA Model PR-101 Alpha (Cat. No. 3442) Hãng sản xuất: ATAGO – Nhật Thông số kỹ thuật khúc xạ kế đo độ ngọt Atago PR 101 Alpha – Khoảng đo độ Brix: 0.0 … 45.0% Brix – Hiển thị nhỏ nhất:...

  Xem chi tiết

  Khúc xạ kế đo độ ngọt hiện số Atago PR 101 alpha

  Liên hệ
  Mua
 • 090 4743 638
  khuc-xa-ke-do-dot-ngot-atago-pr-201-alpha

  KHÚC XẠ KẾ ĐO ĐỘ NGỌT HIỆN SỐ ATAGO PR 201 ALPHA Model PR-201 Alpha (Cat. No. 3452) Hãng sản xuất: ATAGO – Nhật Thông số khúc xạ kế đo độ ngọt hiện số Atago PR 201 Alpha – Khoảng đo độ Brix: 0.0 … 60.0% Brix – Hiển thị nhỏ nhất:...

  Xem chi tiết

  Khúc xạ kế đo độ ngọt hiện số Atago PR 201 Alpha

  Liên hệ
  Mua
 • 090 4743 638
  khuc-xa-ke-do-do-ngot-atago-pr-301-alpha

  KHÚC XẠ KẾ ĐO ĐỘ NGỌT HIỆN SỐ ATAGO PR 301 ALPHA Model PR-301 Alpha (Cat. No. 3462) Hãng sản xuất: ATAGO – Nhật Thông số kỹ thuật khúc xạ kế đo độ ngọt Atago PR 301 Alpha – Khoảng đo độ Brix: 45.0 … 90.0% Brix – Hiển thị nhỏ nhất:...

  Xem chi tiết

  Khúc xạ kế đo độ ngọt hiện số Atago PR 301 alpha

  Liên hệ
  Mua
 • 090 4743 638
  khuc-xa-ke-do-do-ngot-atago-PR-32-alpha

  KHÚC XẠ KẾ ĐO ĐỘ NGỌT HIỆN SỐ ATAGO PR32 ALPHA Model PR-32 alpha (Cat. No. 3405) Hãng sản xuất: ATAGO – Nhật Thông số kỹ thuật khúc xạ kế đo độ ngọt Atago PR 32 Alpha – Khoảng đo độ Brix: 0.0 … 32.0% Brix – Hiển thị nhỏ nhất:...

  Xem chi tiết

  Khúc xạ kế đo độ ngọt hiện số Atago PR 32 Alpha

  Liên hệ
  Mua
 • 090 4743 638
  Khúc xạ kế đo độ ngọt Atago Master 93H

  KHÚC XẠ KẾ ĐO ĐỘ NGỌT TỰ ĐỘNG BÙ NHIỆT ĐỘ VÀ CHỐNG NƯỚC ATAGO MASTER 93H Model Master -93H (Code 2374) Hãng sản xuất: ATAGO – Nhật Thông số kỹ thuật khúc xạ kế đo độ ngọt tự động bù nhiệt độ và chống nước Atago Master 93H –...

  Xem chi tiết

  Khúc xạ kế đo độ ngọt tự động bù nhiệt độ Atago Master 93H

  Liên hệ
  Mua