TB PHÒNG NUÔI CẤY MÔ

 • 090 4743 638
  thiet-bi-phong-nuoi-cay-mo

  TỔNG QUÁT VỀ THIẾT BỊ PHÒNG NUÔI CẤY MÔ Nuôi cấy mô tế bào thực vật là tổng hợp những kỹ thuật được sử dụng để duy trì và nuôi cấy các tế bào, mô hoặc cơ quan thực vật trong điều kiện vô trùng trên môi trường nuôi cấy giàu...

  Xem chi tiết

  Thiết bị phòng nuôi cấy mô

  Liên hệ
  Mua