TỦ SẤY - SẤY CHÂN KHÔNG

 • 090 4743 638
  tu-say-ika-125 Basic dry

  TỦ SẤY IKA Model: 125 Basic dry Hãng sản xuất: IKA – Đức Giới thiệu về tủ sấy Ika 125 Basic dry Tủ sấy IKA 125 basic dry có thể được ứng dụng trong công nghiệp, giảng dạy, nghiên cứu, kiểm soát chất lượng trong các nhà máy, cơ sở...

  Xem chi tiết

  Tủ sấy Ika 125 Basic dry

  Liên hệ
  Mua
 • 090 4743 638
  tu-say-ika-125 basic dry-glass

  TỦ SẤY IKA Model: 125 basic dry-glass Hãng sản xuât: IKA – Đức Giới thiệu tủ sấy Ika 125 basic dry-glass Tủ sấy 125 basic dry – glass là loại tủ đa năng cho ứng dụng ủ, sấy, lão hóa và giữ ấm trong phòng thí nghiệm. Tủ sấy IKA 125...

  Xem chi tiết

  Tủ sấy Ika 125 basic dry-glass

  Liên hệ
  Mua
 • 090 4743 638
  tu-say-ika-125 control dry

  TỦ SẤY IKA Model: 125 control dry Hãng sản xuât: IKA – Đức Giới thiệu tủ sấy Ika tủ sấy Ika 125 control dry  Dòng tủ sấy IKA 125 control dry là tủ sấy phòng thí nghiệm với đầy đủ chức năng để điều chỉnh nhiệt độ, sấy, lão...

  Xem chi tiết

  Tủ sấy Ika 125 control dry

  Liên hệ
  Mua
 • 090 4743 638
  tu-say-ika-125 control dry-glass

  TỦ SẤY IKA Model: 125 control dry-glass Hãng sản xuât: IKA – Đức Giới thiệu tủ sấy Ika 125 control dry-glass Dòng tủ sấy IKA 125 control dry glass là tủ sấy phòng thí nghiệm với đầy đủ chức năng để điều chỉnh nhiệt độ, sấy, lão...

  Xem chi tiết

  Tủ sấy Ika 125 control dry-glass

  Liên hệ
  Mua
 • 090 4743 638
  Tủ sấy UF110 Memmert

  TỦ SẤY UF110 MEMMERT, 108 LÍT Ứng dụng của tủ sấy UF110 Memmert –     Tủ sấy Memmert UF110 sử dụng trong nghiên cứu và công nghiệp: + Trong nghành công nghiệp dược phẩm, công nghiệp thực phẩm, mà còn trong công nghệ môi trường để xác...

  Xem chi tiết

  Tủ sấy UF110 Memmert, 108 lít

  Liên hệ
  Mua
 • 090 4743 638
  Tủ sấy UF160 Memmert

  TỦ SẤY UF160 MEMMERT Ứng dụng của tủ sấy UF160 Memmert –     Tủ sấy Memmert UF160 sử dụng trong nghiên cứu và công nghiệp: + Trong nghành công nghiệp dược phẩm, công nghiệp thực phẩm, mà còn trong công nghệ môi trường để xác định...

  Xem chi tiết

  Tủ sấy UF160 Memmert, 161 lít

  Liên hệ
  Mua
 • 090 4743 638
  Tủ sấy UF260 Memmert

  TỦ SẤY UF260 MEMMERT Ứng dụng của tủ sấy UF260 Memmert –     Tủ sấy Memmert UF260 sử dụng trong nghiên cứu và công nghiệp: + Trong nghành công nghiệp dược phẩm, công nghiệp thực phẩm, mà còn trong công nghệ môi trường để xác định...

  Xem chi tiết

  Tủ sấy UF260 Memmert, 256 lít

  Liên hệ
  Mua
 • 090 4743 638
  Tủ sấy UF30 Memmert

  TỦ SẤY UF30 MEMMERT Ứng dụng của tủ sấy UF30 Memmert –     Tủ sấy Memmert UF30 sử dụng trong nghiên cứu và công nghiệp: + Trong nghành công nghiệp dược phẩm, công nghiệp thực phẩm mà còn trong công nghệ môi trường để xác định hàm...

  Xem chi tiết

  Tủ sấy UF30 Memmert, 32 lít

  Liên hệ
  Mua
 • 090 4743 638
  Tủ sấy UF450 Memmert

  TỦ SẤY UF450 MEMMERT, 449 LÍT Ứng dụng của tủ sấy UF450 Memmert, 449 lít –     Tủ sấy Memmert UF450 sử dụng trong nghiên cứu và công nghiệp: + Trong nghành công nghiệp dược phẩm, công nghiệp thực phẩm, mà còn trong công nghệ môi trường...

  Xem chi tiết

  Tủ sấy UF450 Memmert, 449 lít

  Liên hệ
  Mua
 • 090 4743 638
  Tủ sấy UF55 Memmert

  TỦ SẤY UF55 MEMMERT, 53 LÍT Ứng dụng của tủ sấy UF55 Memmert –     Tủ sấy Memmert UF55 sử dụng trong nghiên cứu và công nghiệp: + Trong nghành công nghiệp dược phẩm, công nghiệp thực phẩm, mà còn trong công nghệ môi trường để xác định...

  Xem chi tiết

  Tủ sấy UF55 Memmert, 53 lít

  Liên hệ
  Mua
 • 090 4743 638
  Tủ sấy UF75 Memmert

  TỦ SẤY UF75 MEMMERT, 74 LÍT Ứng dụng của tủ sấy UF75 Memmert –     Tủ sấy Memmert UF75 sử dụng trong nghiên cứu và công nghiệp: + Trong nghành công nghiệp dược phẩm, công nghiệp thực phẩm, mà còn trong công nghệ môi trường để xác định...

  Xem chi tiết

  Tủ sấy UF75 Memmert, 74 lít

  Liên hệ
  Mua
 • 090 4743 638
  Tủ sấy UF750 Memmert

  TỦ SẤY UF750 MEMMERT, 749 LÍT Ứng dụng của tủ sấy UF750 Memmert –     Tủ sấy Memmert UF750 sử dụng trong nghiên cứu và công nghiệp: + Trong nghành công nghiệp dược phẩm, công nghiệp thực phẩm, mà còn trong công nghệ môi trường để xác...

  Xem chi tiết

  Tủ sấy UF750 Memmert, 749 lít

  Liên hệ
  Mua
 • 090 4743 638
  Tủ sấy UN110 Memmert

  TỦ SẤY UN110 MEMMERT, 108 LÍT Ứng dụng của tủ sấy UN110 Memmert –     Tủ sấy Memmert UN110 sử dụng trong nghiên cứu và công nghiệp: + Trong nghành công nghiệp dược phẩm, công nghiệp thực phẩm, mà còn trong công nghệ môi trường để xác...

  Xem chi tiết

  Tủ sấy UN110 Memmert, 108 lít

  Liên hệ
  Mua
 • 090 4743 638
  Tủ sấy UN160 Memmert

  TỦ SẤY UN160 MEMMERT, 161 LÍT Ứng dụng của tủ sấy UN160 Memmert –     Tủ sấy Memmert UN160 sử dụng trong nghiên cứu và công nghiệp: + Trong nghành công nghiệp dược phẩm, công nghiệp thực phẩm, mà còn trong công nghệ môi trường để xác...

  Xem chi tiết

  Tủ sấy UN160 Memmert, 161 lít

  Liên hệ
  Mua
 • 090 4743 638
  Tủ sấy UN260 Memmert

  TỦ SẤY UN260 MEMMERT, 256 LÍT Ứng dụng của tủ sấy UN260 Memmert –     Tủ sấy Memmert UN260 sử dụng trong nghiên cứu và công nghiệp: + Trong nghành công nghiệp dược phẩm, công nghiệp thực phẩm, mà còn trong công nghệ môi trường để xác...

  Xem chi tiết

  Tủ sấy UN260 Memmert, 256 lít

  Liên hệ
  Mua
 • 090 4743 638
  Tủ sấy UN30 Memmert

  TỦ SẤY UN30 MEMMERT, 32 LÍT Ứng dụng của tủ sấy UN30 Memmert –     Tủ sấy Memmert UN30 sử dụng trong nghiên cứu và công nghiệp: + Trong nghành công nghiệp dược phẩm, công nghiệp thực phẩm, mà còn trong công nghệ môi trường để xác định...

  Xem chi tiết

  Tủ sấy UN30 Memmert, tủ sấy 32 lít

  Liên hệ
  Mua
 • 090 4743 638
  Tủ sấy UN450 Memmert

  Tủ sấy UN450 Memmert TỦ SẤY UN450 MEMMERT, 449 LÍT Ứng dụng của tủ sấy UN450 Memmert –     Tủ sấy Memmert UN450 sử dụng trong nghiên cứu và công nghiệp: + Trong nghành công nghiệp dược phẩm, công nghiệp thực phẩm, mà còn trong công nghệ...

  Xem chi tiết

  Tủ sấy UN450 Memmert, 449 lít

  Liên hệ
  Mua
 • 090 4743 638
  Tủ sấy UN55 Memmert

  TỦ SẤY UN55 MEMMERT, 53 LÍT Ứng dụng của tủ sấy UN55 Memmert, 53 lít –     Tủ sấy Memmert UN55 sử dụng trong nghiên cứu và công nghiệp: + Trong nghành công nghiệp dược phẩm, công nghiệp thực phẩm, mà còn trong công nghệ môi trường để...

  Xem chi tiết

  Tủ sấy UN55 Memmert, 53 lít

  Liên hệ
  Mua
 • 090 4743 638
  Tủ sấy UN75 Memmert

  TỦ SẤY UN75 MEMMERT, 74 LÍT Ứng dụng của tủ sấy UN75 Memmert –     Tủ sấy Memmert UN75 sử dụng trong nghiên cứu và công nghiệp: + Trong nghành công nghiệp dược phẩm, công nghiệp thực phẩm, mà còn trong công nghệ môi trường để xác định...

  Xem chi tiết

  Tủ sấy UN75 Memmert, 74 lít

  Liên hệ
  Mua
 • 090 4743 638
  Tủ sấy UN750 Memmert

  TỦ SẤY UN750 MEMMERT Ứng dụng của tủ sấy UN750 Memmert –  Tủ sấy Memmert UN750 sử dụng trong nghiên cứu và công nghiệp: + Trong ngành công nghiệp dược phẩm, công nghiệp thực phẩm, mà còn trong công nghệ môi trường để xác định hàm...

  Xem chi tiết

  Tủ sấy UN750 Memmert, 749 lít

  Liên hệ
  Mua