Sản phẩm

 • 090 4743 638
  Bể cách thủy có lắc Julabo SW23

  BỂ CÁCH THỦY CÓ LẮC JULABO SW23 Mô tả sản phẩm: Bể cách thủy Model: SW23. Hãng sản xuất: Julabo – Đức. Xuất xứ: Đức. Đặc điểm của bể cách thủy SW23 Julabo: – Bể cách thủy SW23 là 1 model của dòng bể cách thủy Julabo (Đức)...

  Xem chi tiết

  Bể cách thủy có lắc Julabo SW23

  Liên hệ
  Mua
 • 090 4743 638
  Bể ổn nhiệt, bể cách thủy có lắc GFL 1070

  BỂ ỔN NHIỆT, BỂ CÁCH THỦY GFL 1070 Mô tả sản phẩm: Bể ổn nhiệt 1070 là dòng bể cách thủy GFL (hay bể ổn nhiệt GFL) có 4 chế độ lắc ngang. Model: 1070 Hãng: GFL – Đức. Thông số kỹ thuật của bể ổn nhiệt, bể cách thủy có lắc...

  Xem chi tiết

  Bể cách thủy GFL 1070 lắc ngang

  Liên hệ
  Mua
 • 090 4743 638
  Bể cách thủy Labtech LWB-106D

  BỂ CÁCH THỦY LABTECH LWB-106D Mô tả sản phẩm: Bể cách thủy Model: LWB-106D. Hãng: Labtech – Hàn Quốc. Sản xuất tại: Hàn Quốc. Thông số chính của bể cách thủy Labtech LWB-106D: – Bể cách thủy LWB-106D là 1 trong những model của dòng bể...

  Xem chi tiết

  Bể cách thủy Labtech LWB-106D (6 lít)

  Liên hệ
  Mua
 • 090 4743 638
  Bể cách thủy Labtech LWB-111D

      BỂ CÁCH THỦY LABTECH LWB-111D Mô tả sản phẩm: Bể cách thủy Model: LWB-111D. Hãng: Labtech – Hàn Quốc. Sản xuất tại: Hàn Quốc. Thông số chính của bể cách thủy Labtech LWB-111D: – Bể cách thủy LWB-111D là dòng bể cách thủy Labtech...

  Xem chi tiết

  Bể cách thủy Labtech LWB-111D (11 lít)

  Liên hệ
  Mua
 • 090 4743 638
  Bể cách thủy Labtech LWB-122D

  BỂ CÁCH THỦY LABTECH LWB-122D Mô tả sản phẩm: Bể cách thủy Model: LWB-122D. Hãng: Labtech – Hàn Quốc. Sản xuất tại: Hàn Quốc. Thông số của bể cách thủy Labtech LWB-122D: – Bể cách thủy LWB-122D là 1 trong những model của dòng bể cách thủy...

  Xem chi tiết

  Bể cách thủy Labtech LWB-122D (22 lít)

  Liên hệ
  Mua
 • 090 4743 638
  Bể điều nhiệt dùng dầu Zenith 602

  BỂ ĐIỀU NHIỆT DẦU ZENITH 602 Mô tả sản phẩm: Bể điều nhiệt Model: 602 là loại bể điều nhiệt dùng dầu có bơm tuần hoàn. Hãng: Zenith – Trung Quốc. Đặc điểm của bể điều nhiệt dầu 602 Zenith: Bể điều nhiệt dùng dầu dùng bộ...

  Xem chi tiết

  Bể điều nhiệt dùng dầu Zenith 602

  Liên hệ
  Mua
 • 090 4743 638
  Bể điều nhiệt đo độ nhớt Daihan WVB-30

  BỂ ĐIỀU NHIỆT DAIHAN WVB-30 Mô tả sản phẩm: Bể điều nhiệt Model: WVB-30. Hãng: DAIHAN – Hàn Quốc. Sản xuất tại: Hàn Quốc. Giới thiệu chung về bể điều nhiệt đo độ nhớt Daihan WVB-30: – Bể điều nhiệt WVB-30 là loại bể điều...

  Xem chi tiết

  Bể điều nhiệt đo độ nhớt Daihan WVB-30 (30 lít)

  Liên hệ
  Mua
 • 090 4743 638
  Bể điều nhiệt đo độ nhớt Daihan WVB-52

  BỂ ĐIỀU NHIỆT ĐO ĐỘ NHỚT WVB-52 DAIHAN Mô tả sản phẩm: Bể điều nhiệt Model: WVB-52. Hãng: DAIHAN – Hàn Quốc. Sản xuất tại: Hàn Quốc. Giới thiệu chung về bể điều nhiệt đo độ nhớt Daihan WVB-52: – Bể điều nhiệt WVB-52 là...

  Xem chi tiết

  Bể điều nhiệt đo độ nhớt Daihan WVB-52 (52 lít)

  Liên hệ
  Mua
 • 090 4743 638
  Bể điều nhiệt Julabo TW12

  BỂ ĐIỀU NHIỆT TW12 JULABO Mô tả sản phẩm: Bể điều nhiệt Model: TW12. Hãng sản xuất: Julabo – Đức. Xuất xứ: Đức. Đặc điểm của bể điều nhiệt Julabo TW12: Bể điều nhiệt TW12 là 1 trong những model của dòng bể điều nhiệt...

  Xem chi tiết

  Bể điều nhiệt Julabo TW12 14 lít

  Liên hệ
  Mua
 • 090 4743 638
  Hệ thống tuần hoàn lạnh Julabo F500

  BỂ ĐIỀU NHIỆT F500 JULABO Mô tả sản phẩm: Bể điều nhiệt Model: F500. Hãng sản xuất: Julabo – Đức. Xuất xứ: Đức. Ứng dụng của bể điều nhiệt F500: – Bể điều nhiệt F500 là 1 trong những model của dòng bể điều nhiệt Julabo (Đức)...

  Xem chi tiết

  Bể điều nhiệt tuần hoàn lạnh Julabo F500

  Liên hệ
  Mua
 • 090 4743 638
  Bể hiệu chuẩn Julabo FK30-SL

  Bể hiệu chuẩn FK30-SL Julabo Mô tả sản phẩm: Bể hiệu chuẩn Model: FK30-SL. Hãng sản xuất: Julabo – Đức. Xuất xứ: Đức. Đặc điểm của bể hiệu chuẩn Julabo FK30-SL: – Bể hiệu chuẩn FK30-SL mới phù hợp với các ứng dụng hiệu...

  Xem chi tiết

  Bể hiệu chuẩn Julabo FK30-SL

  Liên hệ
  Mua
 • 090 4743 638
  Bể ổn nhiệt Daihan WCB-11

  BỂ ỔN NHIỆT WCB-11 DAIHAN Mô tả sản phẩm: Bể ổn nhiệt Model: WCB- 11. Hãng: DAIHAN – Hàn Quốc. Sản xuất tại: Hàn Quốc. Giới thiệu chung về bể ổn nhiệt Daihan WCB-11: – Bể ổn nhiệt WCB-11 là loại bể điều nhiệt DAIHAN –...

  Xem chi tiết

  Bể ổn nhiệt Daihan WCB-11 (11 lít)

  Liên hệ
  Mua
 • 090 4743 638
  Bể ổn nhiệt Daihan WCB-22

  BỂ ỔN NHIỆT WCB-22 DAIHAN Mô tả sản phẩm: Bể ổn nhiệt Model: WCB- 22. Hãng: DAIHAN – Hàn Quốc. Sản xuất tại: Hàn Quốc. Giới thiệu chung về bể ổn nhiệt Daihan WCB-22: – Bể điều nhiệt WCB-22 là loại bể điều nhiệt DAIHAN –...

  Xem chi tiết

  Bể ổn nhiệt Daihan WCB-22 (22 lít)

  Liên hệ
  Mua
 • 090 4743 638
  Bể ổn nhiệt Daihan WCB-6

  BỂ ỔN NHIỆT WCB-6 DAIHAN Mô tả sản phẩm: Bể ổn nhiệt Model: WCB- 6. Hãng: DAIHAN– Hàn Quốc. Sản xuất tại: Hàn Quốc. Giới thiệu chung về bể ổn nhiệt Daihan WCB-6: – Bể ổn nhiệt WCB-6 là loại bể điều nhiệt Daihan – Hàn Quốc...

  Xem chi tiết

  Bể ổn nhiệt Daihan WCB-6 (6 lít)

  Liên hệ
  Mua
 • 090 4743 638
  Bể ổn nhiệt dầu Daihan WHB-11

  BỂ ỔN NHIỆT DẦU WHB-11 DAIHAN Mô tả sản phẩm: Bể ổn nhiệt Model: WHB- 11. Hãng: DAIHAN – Hàn Quốc. Sản xuất tại: Hàn Quốc. Giới thiệu chung về bể ổn nhiệt dầu Daihan WHB-11: – Bể ổn nhiệt WHB-11 là loại bể ổn nhiệt DAIHAN...

  Xem chi tiết

  Bể ổn nhiệt dầu Daihan WHB-11 (11 lít)

  Liên hệ
  Mua
 • 090 4743 638
  Bể ổn nhiệt dầu Daihan WHB-22

  BỂ ỔN NHIỆT DẦU DAIHAN WHB-22 (22 LÍT) Mô tả sản phẩm: Bể ổn nhiệt Model: WHB- 22. Hãng: DAIHAN – Hàn Quốc. Sản xuất tại: Hàn Quốc. Giới thiệu chung của bể ổn nhiệt dầu Daihan WHB-22: – Bể ổn nhiệt WHB-22 là 1 trong những model...

  Xem chi tiết

  Bể ổn nhiệt dầu Daihan WHB-22 (22 lít)

  Liên hệ
  Mua
 • 090 4743 638
  Bể ổn nhiệt dầu Daihan WHB-6

  BỂ ỔN NHIỆT DẦU WHB-6 DAIHAN Mô tả sản phẩm: Bể ổn nhiệt Model: WHB-6. Hãng: DAIHAN – Hàn Quốc. Sản xuất tại: Hàn Quốc. Giới thiệu chung về bể ổn nhiệt dầu Daihan WHB-6: – Bể ổn nhiệt WHB-6 là 1 trong những loại bể ổn nhiệt...

  Xem chi tiết

  Bể ổn nhiệt dầu Daihan WHB-6 (6 lít)

  Liên hệ
  Mua
 • 090 4743 638
  Bể ổn nhiệt, bể cách thủy có lắc GFL 1083

  BỂ ỔN NHIỆT 1083 GFL Mô tả sản phẩm: Bể ổn nhiệt 1083 là loại bể ổn nhiệt GFL (hay bể cách thủy GFL) có lắc ngang và làm lạnh. Hãng sản xuất: GFL – Đức. Thông số kỹ thuật của bể ổn nhiệt có lắc GFL 1083: – Được sử dụng...

  Xem chi tiết

  Bể ổn nhiệt GFL 1083 lắc ngang làm lạnh

  Liên hệ
  Mua
 • 090 4743 638
  Bể ổn nhiệt, bể cách thủy có lắc GFL 1086

  BỂ ỔN NHIỆT CÓ LẮC 1086 GFL Mô tả sản phẩm: Bể cách thủy – Bể ổn nhiệt 1086 là loại bể ổn nhiệt GFL (hay bể cách thủy GFL) có lắc ngang và làm lạnh. Model: 1086 Hãng : GFL – Đức Thông số kỹ thuật của bể ổn nhiệt có lắc GFL...

  Xem chi tiết

  Bể ổn nhiệt GFL 1086 lắc ngang làm lạnh

  Liên hệ
  Mua
 • 090 4743 638
  Bể ổn nhiệt có lắc GFL 1092

  BỂ ỔN NHIỆT 1092 GFL Mô tả sản phẩm: Bể ổn nhiệt 1092 là 1 trong những model của dòng bể ổn nhiệt GFL (hay bể cách thủy GFL) có lắc tròn và làm lạnh. Hãng: GFL – Đức. Thông số kỹ thuật của bể ổn nhiệt có lắc GFL 1092: – Được...

  Xem chi tiết

  Bể ổn nhiệt GFL 1092 lắc tròn làm lạnh

  Liên hệ
  Mua