MEMMERT - ĐỨC

 • 090 4743 638
  Bể ổn nhiệt WNB10 Memmert

  BỂ ỔN NHIỆT, BỂ CÁCH THỦY WNB10 MEMMERT Mô tả sản phẩm: Bể cách thủy – Bể ổn nhiệt WNB10 là 1 trong những model của dòng bể ổn nhiệt Memmert (hay bể cách thủy Memmert) sử dụng trong phòng thí nghiệm lĩnh vực thực phẩm, mỹ phẩm,...

  Xem chi tiết

  Bể ổn nhiệt, bể cách thủy WNB10 Memmert 10 lít

  Liên hệ
  Mua
 • 090 4743 638
  Bể ổn nhiệt WNB14 Memmert

  BỂ ỔN NHIỆT, BỂ CÁCH THỦY WNB14 MEMMERT Mô tả sản phẩm: Bể cách thủy – Bể ổn nhiệt WNB14 là 1 trong những model của dòng bể ổn nhiệt Memmert (hay bể cách thủy Memmert) sử dụng trong phòng thí nghiệm lĩnh vực thực phẩm, mỹ phẩm,...

  Xem chi tiết

  Bể ổn nhiệt, bể cách thủy WNB14 Memmert 14 lít

  Liên hệ
  Mua
 • 090 4743 638
  Bể ổn nhiệt WNB22 Memmert

  BỂ ỔN NHIỆT, BỂ CÁCH THỦY WNB22 MEMMERT Mô tả sản phẩm: Bể cách thủy – Bể ổn nhiệt WNB22 là 1 trong những model của dòng bể ổn nhiệt Memmert (hay bể cách thủy Memmert) sử dụng trong phòng thí nghiệm lĩnh vực thực phẩm, mỹ phẩm,...

  Xem chi tiết

  Bể ổn nhiệt, bể cách thủy WNB22 Memmert 22 lít

  Liên hệ
  Mua
 • 090 4743 638
  Bể ổn nhiệt WNB29 Memmert

  BỂ ỔN NHIỆT, BỂ CÁCH THỦY WNB29 MEMMERT Mô tả sản phẩm: Bể cách thủy – Bể ổn nhiệt WNB29 là 1 trong những loại bể ổn nhiệt Memmert (hay bể cách thủy Memmert) sử dụng trong phòng thí nghiệm lĩnh vực thực phẩm, mỹ phẩm, y tế, sinh...

  Xem chi tiết

  Bể ổn nhiệt, bể cách thủy WNB29 Memmert 29 lít

  Liên hệ
  Mua
 • 090 4743 638
  Bể ổn nhiệt WNB45 Memmert

  BỂ ỔN NHIỆT, BỂ CÁCH THỦY WNB45 MEMMERT Mô tả sản phẩm: –    Bể cách thủy – Bể ổn nhiệt WNB45 là 1 trong những dòng bể ổn nhiệt Memmert (hay bể cách thủy Memmert) được sử dụng trong phòng thí nghiệm lĩnh vực thực phẩm,...

  Xem chi tiết

  Bể ổn nhiệt, bể cách thủy WNB45 Memmert 45 lít

  Liên hệ
  Mua
 • 090 4743 638
  Bể ổn nhiệt WNB7 Memmert

  BỂ ỔN NHIỆT, BỂ CÁCH THỦY WNB7 MEMMERT Mô tả sản phẩm: –    Bể cách thủy – Bể ổn nhiệt WNB7 là loại bể ổn nhiệt Memmert (hay bể cách thủy Memmert) sử dụng trong phòng thí nghiệm lĩnh vực thực phẩm, mỹ phẩm, y tế, sinh học,… Tính...

  Xem chi tiết

  Bể ổn nhiệt, bể cách thủy WNB7 Memmert 7 lít

  Liên hệ
  Mua
 • 090 4743 638
  Bể ổn nhiệt WNE10 Memmert

  BỂ ỔN NHIỆT, BỂ CÁCH THỦY WNE10 MEMMERT Mô tả sản phẩm: Bể ổn nhiệt – Bể cách thủy WNE10 là 1 trong những loại bể ổn nhiệt, bể cách thủy Memmert sử dụng trong phòng thí nghiệm lĩnh vực thực phẩm, mỹ phẩm, y tế, sinh học,… Tính...

  Xem chi tiết

  Bể ổn nhiệt, bể cách thủy WNE10 Memmert 10 lít

  Liên hệ
  Mua
 • 090 4743 638
  Bể ổn nhiệt WNE14 Memmert

  BỂ ỔN NHIỆT, BỂ CÁCH THỦY WNE14 MEMMERT Mô tả sản phẩm: Bể ổn nhiệt – Bể cách thủy WNE14 là 1 trong những loại bể cách thủy Memmert (hay bể ổn nhiệt Memmert) sử dụng trong phòng thí nghiệm lĩnh vực thực phẩm, mỹ phẩm, y tế, sinh...

  Xem chi tiết

  Bể ổn nhiệt, bể cách thủy WNE14 Memmert 14 lít

  Liên hệ
  Mua
 • 090 4743 638
  Bể ổn nhiệt WNE22 Memmert

  BỂ ỔN NHIỆT, BỂ CÁCH THỦY WNE22 MEMMERT Mô tả sản phẩm: Bể ổn nhiệt – Bể cách thủy WNE22 là 1 trong những model của dòng bể cách thủy Memmert (hay bể ổn nhiệt Memmert) sử dụng trong phòng thí nghiệm lĩnh vực thực phẩm, mỹ phẩm,...

  Xem chi tiết

  Bể ổn nhiệt, bể cách thủy WNE22 Memmert 22 lít

  Liên hệ
  Mua
 • 090 4743 638
  Bể ổn nhiệt WNE29 Memmert

  BỂ ỔN NHIỆT, BỂ CÁCH THỦY WNE29 MEMMERT Mô tả sản phẩm: Bế ổn nhiệt – Bể cách thủy WNE29 là 1 trong những loại bể cách thủy Memmert (hay bể ổn nhiệt Memmert) sử dụng trong phòng thí nghiệm lĩnh vực thực phẩm, mỹ phẩm, y tế, sinh...

  Xem chi tiết

  Bể ổn nhiệt, bể cách thủy WNE29 Memmert 29 lít

  Liên hệ
  Mua
 • 090 4743 638
  Bể ổn nhiệt WNE45 Memmert

  BỂ ỔN NHIỆT, BỂ CÁCH THỦY WNE45 MEMMERT Mô tả sản phẩm: Bể ổn nhiệt – Bể cách thủy WNE45 là 1 trong những model của dòng bể cách thủy Memmert (hay bể ổn nhiệt Memmert) sử dụng trong phòng thí nghiệm lĩnh vực thực phẩm, mỹ phẩm,...

  Xem chi tiết

  Bể ổn nhiệt, bể cách thủy WNE45 Memmert 45 lít

  Liên hệ
  Mua
 • 090 4743 638
  Bể ổn nhiệt WNE7 Memmert

  BỂ ỔN NHIỆT, BỂ CÁCH THỦY WNE7 MEMMERT Mô tả sản phẩm: Bế ổn nhiệt – Bể cách thủy WNE7 là 1 trong những dòng bể cách thủy Memmert (hay bể ổn nhiệt Memmert) sử dụng trong phòng thí nghiệm lĩnh vực thực phẩm, mỹ phẩm, y tế,...

  Xem chi tiết

  Bể ổn nhiệt, bể cách thủy WNE7 Memmert 7 lít

  Liên hệ
  Mua
 • 090 4743 638
  Tủ ấm CO INC153ed Memmert

  TỦ ẤM CO2 153L INC153MED MEMMERT Ứng dụng của tủ ấm CO2 153l INC153med Memmert: Tủ ấm CO2 Memmert INC153med là dòng tủ ấm CO2 được sử dụng trong các ngành: môi trường nuôi cấy mô hoặc tế bào, thụ tinh trong ống nghiệm, sự biểu hiện gen,… Tính...

  Xem chi tiết

  Tủ ấm CO2 153 lít INC153med Memmert

  Liên hệ
  Mua
 • 090 4743 638
  Tủ ấm CO2 INC246med Memmert

  TỦ ẤM CO2 246l INC246MED MEMMERT Ứng dụng của tủ ấm CO2 INC246med Memmert: Tủ ấm CO2 Memmert INC246med là dòng tủ ấm CO2 được sử dụng trong các ngành: môi trường nuôi cấy mô hoặc tế bào, thụ tinh trong ống nghiệm, sự biểu hiện gen,… Tính...

  Xem chi tiết

  Tủ ấm CO2 246 lít INC246med Memmert

  Liên hệ
  Mua
 • 090 4743 638
  Tủ ấm CO2 INC108med Memmert

  TỦ ẤM CO2 INC108MED MEMMERT – ĐỨC Ứng dụng của tủ ấm CO2 INC108MED Memmert: Tủ ấm CO2 Memmert INC108MED là dòng tủ ấm CO2 được sử dụng trong các ngành: môi trường nuôi cấy mô hoặc tế bào, thụ tinh trong ống nghiệm, sự biểu hiện...

  Xem chi tiết

  Tủ ấm CO2 INC108med Memmert 108 lít

  Liên hệ
  Mua
 • 090 4743 638
  Tủ ấm

  TỦ ẤM IF110 MEMMERT Ứng dụng của tủ ấm IF110 Memmert: – Tủ ấm Memmert IF110 là dòng tủ ấm được ứng dụng ở khắp mọi nơi trên thế giới trong nghiên cứu, y học, dược phẩm và phân tích thực phẩm cũng như ngành hóa thực phẩm. Tính...

  Xem chi tiết

  Tủ ấm IF110 Memmert 108 lít

  Liên hệ
  Mua
 • 090 4743 638
  Tủ ấm IF260 Memmert

  Ứng dụng của tủ ấm IF260 Memmert: Tủ ấm Memmert IF260 là dòng tủ ấm được ứng dụng ở khắp mọi nơi trên thế giới trong nghiên cứu, y học, dược phẩm và phân tích thực phẩm cũng như ngành hóa thực phẩm. Tính năng kỹ thuật của tủ...

  Xem chi tiết

  Tủ ấm IF260 Memmert 256 lít

  Liên hệ
  Mua
 • 090 4743 638
  Tủ ấm IF30 Memmert

  TỦ ẤM IF30 MEMMERT Ứng dụng của tủ ấm IF30 Memmert: Tủ ấm Memmert IF30 là dòng tủ ấm được ứng dụng ở khắp mọi nơi trên thế giới trong nghiên cứu, y học, dược phẩm và phân tích thực phẩm cũng như ngành hóa thực phẩm. Tính năng kỹ...

  Xem chi tiết

  Tủ ấm IF30 Memmert 32 lít

  Liên hệ
  Mua
 • 090 4743 638
  Tủ ấm IF450 Memmert

  TỦ ẤM IF450 MEMMERT Ứng dụng của tủ ấm IF450 Memmert: Tủ ấm Memmert IF450 là dòng tủ ấm được ứng dụng ở khắp mọi nơi trên thế giới trong nghiên cứu, y học, dược phẩm và phân tích thực phẩm cũng như ngành hóa thực phẩm. Tính năng...

  Xem chi tiết

  Tủ ấm IF450 Memmert 449 lít

  Liên hệ
  Mua
 • 090 4743 638
  Tủ ấm IF55 Memmert

  TỦ ẤM IF55 MEMMERT Ứng dụng của tủ ấm IF55 Memmert: Tủ ấm Memmert IF55 là dòng tủ ấm được ứng dụng ở khắp mọi nơi trên thế giới trong nghiên cứu, y học, dược phẩm và phân tích thực phẩm cũng như ngành hóa thực phẩm. Tính năng kỹ...

  Xem chi tiết

  Tủ ấm IF55 Memmert 53 lít

  Liên hệ
  Mua