BÀN THÍ NGHIỆM HÓA - SINH

Bàn thí nghiệm hóa sinh là một loại bàn được sử dụng trong các phòng thí nghiệm của trường học để thực hiện các thí nghiệm và hoạt động liên quan đến môn hóa sinh.

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.