NỒI HẤP TIỆT TRÙNG ALP - NHẬT

 • 090 4743 638
  Nồi hấp tiệt trùng ALP CL-32L

  NỒI HẤP TIỆT TRÙNG ALP CL-32L (54 LÍT) Model: CL-32L Hãng sản xuất: ALP – Nhật Xuất xứ: Nhật Bản Ứng dụng của nồi hấp tiệt trùng ALP CL-32L Sản phẩm được sử dụng rất rộng rãi trong nhiều lĩnh vực khác nhau như các Viện nghiên...

  Xem chi tiết

  Nồi hấp tiệt trùng ALP CL-32L (54 lít)

  Liên hệ
  Mua
 • 090 4743 638
  Nồi hấp tiệt trùng ALP CL-32SDP

  NỒI HẤP TIỆT TRÙNG ALP CL-32SDP (34 LÍT) Model: CL-32SDP Hãng sản xuất: ALP – Nhật Xuất xứ: Nhật Ứng dụng của nồi hấp tiệt trùng ALP CL-32SDP Sản phẩm được sử dụng rất rộng rãi trong nhiều lĩnh vực khác nhau như các Viện nghiên cứu...

  Xem chi tiết

  Nồi hấp tiệt trùng ALP CL-32SDP (34 lít)

  Liên hệ
  Mua
 • 090 4743 638
  Nồi hấp tiệt trùng ALP CL-40L

  NỒI HẤP TIỆT TRÙNG ALP CL-40L (105 LÍT) Model: CL-40L Hãng sản xuất: ALP – Nhật Xuất xứ: Nhật Bản Ứng dụng của nồi hấp tiệt trùng ALP CL-40L Sản phẩm được sử dụng rất rộng rãi trong nhiều lĩnh vực khác nhau như các Viện nghiên...

  Xem chi tiết

  Nồi hấp tiệt trùng ALP CL-40L (105 lít)

  Liên hệ
  Mua
 • 090 4743 638
  Nồi hấp tiệt trùng ALP CL-40LDP

  NỒI HẤP TIỆT TRÙNG ALP CL-40LDP (105 LÍT) Model: CL-40LDP Hãng sản xuất: ALP – Nhật Xuất xứ: Nhật Bản Ứng dụng của nồi hấp tiệt trùng ALP CL-40LDP Sản phẩm được sử dụng rất rộng rãi trong nhiều lĩnh vực khác nhau như các Viện nghiên...

  Xem chi tiết

  Nồi hấp tiệt trùng ALP CL-40LDP (105 lít)

  Liên hệ
  Mua
 • 090 4743 638
  Nồi hấp tiệt trùng ALP CLG-32L

  NỒI HẤP TIỆT TRÙNG ALP CLG-32L (54 LÍT) Model: CLG-32L Hãng sản xuất: ALP – Nhật Xuất xứ: Nhật Bản Ứng dụng của nồi hấp tiệt trùng ALP CLG-32L Sản phẩm được sử dụng rất rộng rãi trong nhiều lĩnh vực khác nhau như các Viện nghiên...

  Xem chi tiết

  Nồi hấp tiệt trùng ALP CLG-32L (54 lít)

  Liên hệ
  Mua
 • 090 4743 638
  Nồi hấp tiệt trùng ALP CLG-40L

  NỒI HẤP TIỆT TRÙNG ALP CLG-40L (105 LÍT) Model: CLG-40L Hãng sản xuất: ALP – Nhật Xuất xứ: Nhật Bản Ứng dụng của nồi hấp tiệt trùng ALP CLG-40L Sản phẩm được sử dụng rất rộng rãi trong nhiều lĩnh vực khác nhau như các Viện nghiên...

  Xem chi tiết

  Nồi hấp tiệt trùng ALP CLG-40L (105 lít)

  Liên hệ
  Mua
 • 090 4743 638
  Nồi hấp tiệt trùng ALP CLG-40M

  NỒI HẤP TIỆT TRÙNG ALP CLG-40M ( 85 LÍT) Model: CLG-40M Hãng sản xuất: ALP – Nhật Xuất xứ: Nhật Bản Ứng dụng của nồi hấp tiệt trùng ALP CLG-40M Sản phẩm được sử dụng rất rộng rãi trong nhiều lĩnh vực khác nhau như các Viện nghiên...

  Xem chi tiết

  Nồi hấp tiệt trùng ALP CLG-40M (85 lít)

  Liên hệ
  Mua
 • 090 4743 638
  Nồi hấp tiệt trùng ALP CLG-40MDVP

  NỒI HẤP TIỆT TRÙNG ALP CLG-40MDVP Model: CLG-40MDVP Hãng sản xuất: ALP – Nhật Xuất xứ: Nhật Bản Ứng dụng của nồi hấp tiệt trùng ALP CLG-40MDVP Sản phẩm được sử dụng rất rộng rãi trong nhiều lĩnh vực khác nhau như các Viện nghiên...

  Xem chi tiết

  Nồi hấp tiệt trùng ALP CLG-40MDVP (85 lít)

  Liên hệ
  Mua