LÒ NUNG 1600-1650 ĐỘ

 • 090 4743 638
  Lò nung Nabertherm HT 08/16

  LÒ NUNG NABERTHERM HT 08/16 (8 LÍT, 1600 ĐỘ) – Model: HT 08/16 – Hãng: Nabertherm – Đức Thông số lò nung  – Nhiệt độ max: 1600 độ C – Dung tích: 8 lít – Bộ điều khiển: P470 cho phép cài đặt chu trình nung đồng thời bảo bể...

  Xem chi tiết

  Lò nung Nabertherm HT 08/16 (8 lít, 1600 độ)

  Liên hệ
  Mua
 • 090 4743 638
  Lò nung Nabertherm HT 128/16

  LÒ NUNG NABERTHERM HT 128/16 (128 LÍT, 1600 ĐỘ) – Model: HT 128/16 – Hãng: Nabertherm – Đức Thông số lò nung: – Nhiệt độ max: 1600 độ C – Dung tích: 128 lít – Bộ điều khiển: P470 cho phép cài đặt chu trình nung đồng thời bảo...

  Xem chi tiết

  Lò nung Nabertherm HT 128/16 (128 lít, 1600 độ)

  Liên hệ
  Mua
 • 090 4743 638
  Lò nung Nabertherm HT 16/16

  LÒ NUNG NABERTHERM HT 16/16 (16 LÍT, 1600 ĐỘ) – Model: HT 16/16 – Hãng: Nabertherm – Đức Thông số lò nung: – Nhiệt độ max: 1600 độ C – Dung tích: 16 lít – Bộ điều khiển: P470 cho phép cài đặt chu trình nung đồng thời bảo bể...

  Xem chi tiết

  Lò nung Nabertherm HT 16/16 (16 lít, 1600 độ)

  Liên hệ
  Mua
 • 090 4743 638
  Lò nung Nabertherm HT 40/16

  LÒ NUNG NABERTHERM HT 40/16 (40 LÍT, 1600 ĐỘ) – Model: HT 40/16 – Hãng: Nabertherm – Đức Thông số lò nung Nabertherm HT 40/16 – Nhiệt độ max: 1600 độ C – Dung tích: 40 lít – Bộ điều khiển: P470 cho phép cài đặt chu trình nung đồng...

  Xem chi tiết

  Lò nung Nabertherm HT 40/16 (40 lít, 1600 độ)

  Liên hệ
  Mua
 • 090 4743 638
  Lò nung Nabertherm HT 64/16

  LÒ NUNG NABERTHERM HT 64/16 (64 LÍT, 1600 ĐỘ) – Model: HT 64/16 – Hãng: Nabertherm – Đức Thông số lò nung Nabertherm HT 64/16 – Nhiệt độ max: 1600 độ C – Dung tích: 64 lít – Bộ điều khiển: P470 cho phép cài đặt chu trình nung đồng...

  Xem chi tiết

  Lò nung Nabertherm HT 64/16 (64 lít, 1600 độ)

  Liên hệ
  Mua