LÒ NUNG NABERTHERM - ĐỨC

 • 090 4743 638
  lo-nung-k1-10-nabertherm

  LÒ NUNG K1/10 NABERTHERM (0.75 LÍT, 1000 ĐỘ) Model: K1/10 Hãng: Nabertherm – Đức Giới thiệu chung lò nung K1/10 Nabertherm Lò nung nóng chảy là loại lò nung chuyên dụng để nấu chảy kim loại. Đặc biệt lò nung nong chảy có khẳ năng ứng dụng nấu...

  Xem chi tiết

  Lò nung K1/10 Nabertherm (0.75 lít, 1000 độ)

  Liên hệ
  Mua
 • 090 4743 638
  lo-nung-k1-13-nabertherm

  LÒ NUNG K1/13 NABERTHERM (0.75 LÍT, 1300 ĐỘ) – Model: K1/13 – Hãng: Nabertherm – Đức Giới thiệu chung lò nung K1/13 Nabertherm Lò nung nóng chảy là loại lò nung chuyên dụng để nấu chảy kim loại. Đặc biệt lò nung nong chảy có khẳ năng ứng...

  Xem chi tiết

  Lò nung K1/13 Nabertherm (0.75 lít, 1300 độ)

  Liên hệ
  Mua
 • 090 4743 638
  lo-nung-k2-10-nabertherm

  LÒ NUNG K2/10 NABERTHERM (1.5 LÍT, 1000 ĐỘ) Model: K2/10 Hãng: Nabertherm – Đức Giới thiệu chung lò nung K2/10 Nabertherm Lò nung nóng chảy là loại lò nung chuyên dụng để nấu chảy kim loại. Đặc biệt lò nung nong chảy có khẳ năng ứng dụng nấu chảy...

  Xem chi tiết

  Lò nung K2/10 Nabertherm (1.5 lít, 1000 độ)

  Liên hệ
  Mua
 • 090 4743 638
  lo-nung-k1-13-nabertherm

    LÒ NUNG K2/13 NABERTHERM K2/13 (1.5 LÍT, 1300 ĐỘ) – Model: K2/13 – Hãng: Nabertherm – Đức Giới thiệu chung lò nung K2/13 Nabertherm Lò nung nóng chảy là loại lò nung chuyên dụng để nấu chảy kim loại. Đặc biệt lò nung nong chảy có khẳ năng...

  Xem chi tiết

  Lò nung K2/13 Nabertherm (1.5 lít, 1300 độ)

  Liên hệ
  Mua
 • 090 4743 638
  lo-nung-k4-10-nabertherm

  LÒ NUNG K4/10 NABERTHERM (3 LÍT, 1000 ĐỘ) Model: K4/10 Hãng: Nabertherm – Đức Giới thiệu chung lò nung K4/10 Nabertherm Lò nung nóng chảy là loại lò nung chuyên dụng để nấu chảy kim loại. Đặc biệt lò nung nong chảy có khẳ năng ứng dụng nấu chảy...

  Xem chi tiết

  Lò nung K4/10 Nabertherm (3 lít, 1000 độ)

  Liên hệ
  Mua
 • 090 4743 638
  lo-nung-k1-13-nabertherm

  LÒ NUNG K4/13 NABERTHERM (3 LÍT, 1300 ĐỘ) – Model: K4/13 – Hãng: Nabertherm – Đức Giới thiệu chung lò nung K4/13 Nabertherm Lò nung nóng chảy là loại lò nung chuyên dụng để nấu chảy kim loại. Đặc biệt lò nung nong chảy có khẳ năng ứng...

  Xem chi tiết

  Lò nung K4/13 Nabertherm (3 lít, 1300 độ)

  Liên hệ
  Mua
 • 090 4743 638
  lo-nung-kc-1-15-nabertherm

  LÒ NUNG KC1/15 NABERTHERM (0.75 LÍT, 1500 ĐỘ) – Model: KC 1/15 – Hãng: Nabertherm – Đức Giới thiệu chung lò nung K1/15 Nabertherm Lò nung nóng chảy là loại lò nung chuyên dụng để nấu chảy kim loại. Đặc biệt lò nung nong chảy có khẳ năng...

  Xem chi tiết

  Lò nung KC1/15 Nabertherm (0.75 lít, 1500 độ)

  Liên hệ
  Mua
 • 090 4743 638
  lo-nung-kc-1-15-nabertherm

  LÒ NUNG KC2/15 NABERTHERM (1.5 LÍT, 1500 ĐỘ) – Model: KC 2/15 – Hãng: Nabertherm – Đức Giới thiệu chung lò nung KC2/15 Nabertherm Lò nung nóng chảy là loại lò nung chuyên dụng để nấu chảy kim loại. Đặc biệt lò nung nong chảy có khẳ năng...

  Xem chi tiết

  Lò nung KC2/15 Nabertherm (1.5 lít, 1500 độ)

  Liên hệ
  Mua
 • 090 4743 638
  lo-nung-l15-11-nabertherm

  LÒ NUNG L15/11 NABERTHERM (15 LÍT, 1100 ĐỘ) – Model: L15/11 – Hãng: Nabertherm – Đức Giới thiệu chung lò nung L15/11 Nabertherm – Lò nung chuyên dụng Nabertherm là dòng sản  phẩm lò nung có thiết kế hiện đại với độ tin cậy cao. Rất...

  Xem chi tiết

  Lò nung L15/11 Nabertherm (15 lít, 1100 độ)

  Liên hệ
  Mua
 • 090 4743 638
  lo-nung-l15-11-nabertherm

  LÒ NUNG L3/12 NABERTHERM (3 LÍT, 1200 ĐỘ) – Model: L3/12 – Hãng: Nabertherm – Đức Giới thiệu chung lò nung L3/12 Nabertherm – Lò nung chuyên dụng Nabertherm là dòng sản  phẩm lò nung có thiết kế hiện đại với độ tin cậy cao. Rất thích...

  Xem chi tiết

  Lò nung L3/12 Nabertherm (3 lít, 1200 độ)

  Liên hệ
  Mua
 • 090 4743 638
  lo-nung-l9-11-sw-nabertherm

  LÒ NUNG L5/13 NABERTHERM (5 LÍT, 1300 ĐỘ) – Model: L5/13 – Hãng: Nabertherm – Đức Giới thiệu chung lò nung L5/13 Nabertherm – Lò nung chuyên dụng Nabertherm là dòng sản  phẩm lò nung có thiết kế hiện đại với độ tin cậy cao. Rất thích...

  Xem chi tiết

  Lò nung L5/13 Nabertherm (5 lít, 1300 độ)

  Liên hệ
  Mua
 • 090 4743 638
  lo-nung-l9-11-sw-nabertherm

  LÒ NUNG L9/11/SW NABERTHERM (9 LÍT, 1100 ĐỘ) Model: L9/11/SW Hãng sx: Nabertherm – Đức Xuất xứ: Đức Giới thiệu chung về lò nung L9/11/SW Nabertherm – Dòng lò nung SKM là dòng sản phẩm lò nung chuyên dụng vói các mẫu nung có khả năng phát sinh khí...

  Xem chi tiết

  Lò nung L9/11/SW Nabertherm (9 lít, 1100 độ)

  Liên hệ
  Mua
 • 090 4743 638
  lo-nung-le1-11-nabertherm

  LÒ NUNG LE1/11 NABERTHERM (1 LÍT, 1100 ĐỘ) Model: LE1/11 Hãng sx: Nabertherm – Đức Xuất xứ: Đức Thông số chính của lò nung LE1/11 Nabertherm – Nhiệt độ max: 1100ºC – Nhiệt độ làm việc: 1050 ºC – Thời gian đạt nhiệt độ tối đa:...

  Xem chi tiết

  Lò nung LE1/11 Nabertherm (1 lít, 1100 độ)

  Liên hệ
  Mua
 • 090 4743 638
  lo-nung-le14-11-nabertherm

  LÒ NUNG LE14/11 NABERTHERM (14 LÍT, 1100 ĐỘ) Model: LE14/11 Hãng sx: Nabertherm – Đức Xuất xứ: Đức Thông số chính lò nung LE14/11 Nabertherm – Nhiệt độ max: 1100ºC – Nhiệt độ làm việc: 1050 ºC – Thời gian đạt nhiệt độ tối đa: 40 phút –...

  Xem chi tiết

  Lò nung LE14/11 Nabertherm (14 lít, 1100 độ)

  Liên hệ
  Mua
 • 090 4743 638
  lo-nung-le2-11-nabetherm

  LÒ NUNG LE2/11 NABERTHERM (2 LÍT, 1100 ĐỘ) Model: LE2/11 Hãng sx: Nabertherm – Đức Xuất xứ: Đức Thông số chính của lò nung LE2/11 Nabertherm – Nhiệt độ max: 1100ºC – Nhiệt độ làm việc: 1050 ºC – Thời gian đạt nhiệt độ tối đa:...

  Xem chi tiết

  Lò nung LE2/11 Nabertherm (2 lít, 1100 độ)

  Liên hệ
  Mua
 • 090 4743 638
  lo-nung-le6-11-nabertherm

  LÒ NUNG LE6/11 NABETHERM (6 LÍT, 1100 ĐỘ) Model: LE6/11 Hãng sx: Nabertherm – Đức Xuất xứ: Đức Thông số chính của lò nung LE6/11 Nabertherm – Nhiệt độ max: 1100ºC – Nhiệt độ làm việc: 1050 ºC – Thời gian đạt nhiệt độ tối đa:...

  Xem chi tiết

  Lò nung LE6/11 Nabertherm (6 lít, 1100 độ)

  Liên hệ
  Mua
 • 090 4743 638
  lo-nung-lf120-13-nabertherm

  LÒ NUNG LF120/13 NABERTHERM (120 LÍT, 1300 ĐỘ) – Model: LF120/13 – Hãng: Nabertherm – Đức nghiep vu ngoai thuong Thông số lò nung lò nung LF120/13 Nabertherm: – Nhiệt độ max: 1300 độ C – Dung tích: 120 lít – Kích thước buồng lò (WxDxH):...

  Xem chi tiết

  Lò nung LF120/13 Nabertherm (120 lít, 1300 độ)

  Liên hệ
  Mua
 • 090 4743 638
  lo-nung-lf120-13-nabertherm

  LÒ NUNG LF120/14 NABERTHERM (120 LÍT, 1400 ĐỘ) – Model: LF120/14 – Hãng: Nabertherm – Đức Thông số lò nung lò nung LF120/14 Nabertherm – Nhiệt độ max: 1400 độ C Học kế toán thực tế ở đâu tốt? – Dung tích: 120 lít – Kích thước...

  Xem chi tiết

  Lò nung LF120/14 Nabertherm (120 lít, 1400 độ)

  Liên hệ
  Mua
 • 090 4743 638
  lo-nung-lh120-14-nabertherm

  LÒ NUNG LF60/14 NABERTHERM (60 LÍT, 1400 ĐỘ) – Model: LF60/14 nghiep vu ngoai thuong – Hãng: Nabertherm – Đức Thông số lò nung LF60/14 Nabertherm: – Nhiệt độ max: 1400 độ C – Dung tích: 60 lít tìm việc xuất nhập khẩu tại tphcm –...

  Xem chi tiết

  Lò nung LF60/14 Nabertherm (60 lít, 1400 độ)

  Liên hệ
  Mua
 • 090 4743 638
  lo-nung-lh60-13-nabertherm

  LÒ NUNG LH120/13 NABERTHERM (120 LÍT, 1300 ĐỘ) – Model: LH120/13 – Hãng: Nabertherm – Đức Giới thiệu chung lò nung LH120/13 Nabertherm – Lò nung Nabertherm dạng buồng là sản phẩm lò nung chuyên dụng với cấu tạo dạng buồng với 5 mặt gia...

  Xem chi tiết

  Lò nung LH120/13 Nabertherm (120 lít, 1300 độ)

  Liên hệ
  Mua