BÀN THÍ NGHIỆM VẬT LÝ

Bàn thí nghiệm vật lý là trang thiết bị phục vụ đắc lực cho công tác thí nghiệm cũng như giảng dạy của các giáo viên. Nhằm cung cấp điều kiện an toàn tốt nhất đảm bảo cho các thí nghiệm được diễn ra đúng mục đích.

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.