DAIHAN - HÀN QUỐC

 • 090 4743 638
  Bể điều nhiệt đo độ nhớt Daihan WVB-30

  BỂ ĐIỀU NHIỆT DAIHAN WVB-30 Mô tả sản phẩm: Bể điều nhiệt Model: WVB-30. Hãng: DAIHAN – Hàn Quốc. Sản xuất tại: Hàn Quốc. Giới thiệu chung về bể điều nhiệt đo độ nhớt Daihan WVB-30: – Bể điều nhiệt WVB-30 là loại bể điều...

  Xem chi tiết

  Bể điều nhiệt đo độ nhớt Daihan WVB-30 (30 lít)

  Liên hệ
  Mua
 • 090 4743 638
  Bể điều nhiệt đo độ nhớt Daihan WVB-52

  BỂ ĐIỀU NHIỆT ĐO ĐỘ NHỚT WVB-52 DAIHAN Mô tả sản phẩm: Bể điều nhiệt Model: WVB-52. Hãng: DAIHAN – Hàn Quốc. Sản xuất tại: Hàn Quốc. Giới thiệu chung về bể điều nhiệt đo độ nhớt Daihan WVB-52: – Bể điều nhiệt WVB-52 là...

  Xem chi tiết

  Bể điều nhiệt đo độ nhớt Daihan WVB-52 (52 lít)

  Liên hệ
  Mua
 • 090 4743 638
  Bể ổn nhiệt Daihan WCB-11

  BỂ ỔN NHIỆT WCB-11 DAIHAN Mô tả sản phẩm: Bể ổn nhiệt Model: WCB- 11. Hãng: DAIHAN – Hàn Quốc. Sản xuất tại: Hàn Quốc. Giới thiệu chung về bể ổn nhiệt Daihan WCB-11: – Bể ổn nhiệt WCB-11 là loại bể điều nhiệt DAIHAN –...

  Xem chi tiết

  Bể ổn nhiệt Daihan WCB-11 (11 lít)

  Liên hệ
  Mua
 • 090 4743 638
  Bể ổn nhiệt Daihan WCB-22

  BỂ ỔN NHIỆT WCB-22 DAIHAN Mô tả sản phẩm: Bể ổn nhiệt Model: WCB- 22. Hãng: DAIHAN – Hàn Quốc. Sản xuất tại: Hàn Quốc. Giới thiệu chung về bể ổn nhiệt Daihan WCB-22: – Bể điều nhiệt WCB-22 là loại bể điều nhiệt DAIHAN –...

  Xem chi tiết

  Bể ổn nhiệt Daihan WCB-22 (22 lít)

  Liên hệ
  Mua
 • 090 4743 638
  Bể ổn nhiệt Daihan WCB-6

  BỂ ỔN NHIỆT WCB-6 DAIHAN Mô tả sản phẩm: Bể ổn nhiệt Model: WCB- 6. Hãng: DAIHAN– Hàn Quốc. Sản xuất tại: Hàn Quốc. Giới thiệu chung về bể ổn nhiệt Daihan WCB-6: – Bể ổn nhiệt WCB-6 là loại bể điều nhiệt Daihan – Hàn Quốc...

  Xem chi tiết

  Bể ổn nhiệt Daihan WCB-6 (6 lít)

  Liên hệ
  Mua
 • 090 4743 638
  Bể ổn nhiệt dầu Daihan WHB-11

  BỂ ỔN NHIỆT DẦU WHB-11 DAIHAN Mô tả sản phẩm: Bể ổn nhiệt Model: WHB- 11. Hãng: DAIHAN – Hàn Quốc. Sản xuất tại: Hàn Quốc. Giới thiệu chung về bể ổn nhiệt dầu Daihan WHB-11: – Bể ổn nhiệt WHB-11 là loại bể ổn nhiệt DAIHAN...

  Xem chi tiết

  Bể ổn nhiệt dầu Daihan WHB-11 (11 lít)

  Liên hệ
  Mua
 • 090 4743 638
  Bể ổn nhiệt dầu Daihan WHB-22

  BỂ ỔN NHIỆT DẦU DAIHAN WHB-22 (22 LÍT) Mô tả sản phẩm: Bể ổn nhiệt Model: WHB- 22. Hãng: DAIHAN – Hàn Quốc. Sản xuất tại: Hàn Quốc. Giới thiệu chung của bể ổn nhiệt dầu Daihan WHB-22: – Bể ổn nhiệt WHB-22 là 1 trong những model...

  Xem chi tiết

  Bể ổn nhiệt dầu Daihan WHB-22 (22 lít)

  Liên hệ
  Mua
 • 090 4743 638
  Bể ổn nhiệt dầu Daihan WHB-6

  BỂ ỔN NHIỆT DẦU WHB-6 DAIHAN Mô tả sản phẩm: Bể ổn nhiệt Model: WHB-6. Hãng: DAIHAN – Hàn Quốc. Sản xuất tại: Hàn Quốc. Giới thiệu chung về bể ổn nhiệt dầu Daihan WHB-6: – Bể ổn nhiệt WHB-6 là 1 trong những loại bể ổn nhiệt...

  Xem chi tiết

  Bể ổn nhiệt dầu Daihan WHB-6 (6 lít)

  Liên hệ
  Mua
 • 090 4743 638
  Bể ổn nhiệt, bể cách thủy Daihan WB-11

  BỂ ỔN NHIỆT, BỂ CÁCH THỦY WB-11 DAIHAN Mô tả sản phẩm: Bể cách thủy (bể ổn nhiệt) Model: WB-11. Hãng: DAIHAN – Hàn Quốc. Sản xuất tại: Hàn Quốc. Giới thiệu chung về bể ổn nhiệt, bể cách thủy Daihan WB-11: – WB-11 là loại bể...

  Xem chi tiết

  Bể ổn nhiệt, bể cách thủy Daihan WB-11 (11 lít)

  Liên hệ
  Mua
 • 090 4743 638
  Bể ổn nhiệt, bể cách thủy Daihan WB-22

  BỂ ỔN NHIỆT, BỂ CÁCH THỦY WB-22 DAIHAN Mô tả sản phẩm: Bể ổn nhiệt (bể cách thủy) Model: WB-22 Hãng Sản Xuất: DAIHAN. Xuất xứ: Hàn Quốc. Giới thiệu chung về bể ổn nhiệt, bể cách thủy Daihan WB-22: Bể cách thủy WB-22 là dòng bể cách...

  Xem chi tiết

  Bể ổn nhiệt, bể cách thủy Daihan WB-22 (22 lít)

  Liên hệ
  Mua
 • 090 4743 638
  Bể ổn nhiệt, bể cách thủy Daihan WB-6

  BỂ ỔN NHIỆT, BỂ CÁCH THỦY DAIHAN WB-6 Mô tả sản phẩm: Bể ổn nhiệt Model: WB-6. Hãng SX: DAIHAN. Xuất xứ: Hàn Quốc. Giới thiệu chung về bể ổn nhiệt, bể cách thủy Daihan WB-6: – Bể cách thủy WB-6 là model của dòng bể cách thủy DAIHAN–...

  Xem chi tiết

  Bể ổn nhiệt, bể cách thủy Daihan WB-6 (6 lít)

  Liên hệ
  Mua
 • 090 4743 638
  Bể rửa siêu âm Daihan WUC-A01H

  BỂ RỬA SIÊU ÂM DAIHAN WUC-A01H (1.2 LÍT) Model: WUC-A01H Hãng Sản Xuất: DAIHAN –  ( Xuất xứ: HQ) Mô tả chung về bể rửa siêu âm Daihan  WUC-A01H Được làm bằng thép không gỉ, bề mặt hoàn thiện Điều khiển Analog, Kiểm soát đặt giờ, nhiệt độ,...

  Xem chi tiết

  Bể rửa siêu âm Daihan WUC-A01H (1.2 lít)

  Liên hệ
  Mua
 • 090 4743 638
  Bể rửa siêu âm Daihan WUC-A02H

  BỂ RỬA SIÊU ÂM DAIHAN WUC-A02H (1.8 LÍT) Model: WUC-A02H Hãng Sản Xuất: DAIHAN –  ( Xuất xứ: HQ) Giới thiệu chung về bể rửa siêu âm Daihan WUC-02H Được làm bằng thép không gỉ, bề mặt hoàn thiện Điều khiển Analog, Kiểm soát đặt giờ, nhiệt...

  Xem chi tiết

  Bể rửa siêu âm Daihan WUC-A02H (1.8 lít)

  Liên hệ
  Mua
 • 090 4743 638
  Bể rửa siêu âm Daihan WUC-A03H

  BỂ RỬA SIÊU ÂM DAIHAN WUC-A03H (3 LÍT) Model: WUC-A03H Hãng Sản Xuất: DAIHAN –  ( Xuất xứ: HQ) Giới thiệu chung về bể rửa siêu âm Daihan WUC-A03H Được làm bằng thép không gỉ, bề mặt hoàn thiện Điều khiển Analog, Kiểm soát đặt giờ, nhiệt...

  Xem chi tiết

  Bể rửa siêu âm Daihan WUC-A03H (3 lít)

  Liên hệ
  Mua
 • 090 4743 638
  Bể rửa siêu âm Daihan WUC-A06H

  BỂ RỬA SIÊU ÂM DAIHAN WUC-A06H Model: WUC-A06H Hãng Sản Xuất: DAIHAN –  ( Xuất xứ: HQ) Giới thiệu chung về bể rửa siêu âm Daihan WUC-A06H Được làm bằng thép không gỉ, bề mặt hoàn thiện Điều khiển Analog, Kiểm soát đặt giờ, nhiệt độ, đầu...

  Xem chi tiết

  Bể rửa siêu âm Daihan WUC-A06H (6 lít)

  Liên hệ
  Mua
 • 090 4743 638
  Bể rửa siêu âm Daihan WUC-A10H

  BỂ RỬA SIÊU ÂM DAIHAN WUC-A10H (10 LÍT) Model: WUC-A10H Hãng Sản Xuất: DAIHAN –  ( Xuất xứ: HQ) Giới thiệu chung về bể rửa siêu âm Daihan WUC-A10H Được làm bằng thép không gỉ, bề mặt hoàn thiện Điều khiển Analog, Kiểm soát đặt giờ, nhiệt...

  Xem chi tiết

  Bể rửa siêu âm Daihan WUC-A10H (10 lít)

  Liên hệ
  Mua
 • 090 4743 638
  Bể rửa siêu âm Daihan WUC-A22H

  Model: WUC-A22H Hãng Sản Xuất: DAIHAN –  ( Xuất xứ: HQ) Giới thiệu chung về bể rửa siêu âm Daihan WUC-A22H Được làm bằng thép không gỉ, bề mặt hoàn thiện Điều khiển Analog, Kiểm soát đặt giờ, nhiệt độ, đầu ra Chứng nhận CE Bảo hiểm...

  Xem chi tiết

  Bể rửa siêu âm Daihan WUC-A22H (22 lít)

  Liên hệ
  Mua
 • 090 4743 638
  Bể rửa siêu âm Daihan WUC-D03H

  BỂ RỬA SIÊU ÂM DAIHAN WUC-D03H (3.3 LÍT) Model: WUC- D03H Hãng Sản Xuất: DAIHAN –  ( Xuất xứ: HQ) Giới thiệu chung về bể rửa siêu âm Daihan WUC-D03H – Hữu ích để làm sạch, loại bỏ bụi bẩn, dầu mỡ, sáp và dầu của tất cả các dụng cụ...

  Xem chi tiết

  Bể rửa siêu âm Daihan WUC-D03H (3.3 lít)

  Liên hệ
  Mua
 • 090 4743 638
  Bể rửa siêu âm Daihan WUC-D06H

  BỂ RỬA SIÊU ÂM DAIHAN WUC-D06H Model: WUC- D06H Hãng Sản Xuất: DAIHAN –  ( Xuất xứ: HQ) Tổng quan về bể rửa siêu âm Daihan WUC-D06H – Hữu ích để làm sạch, loại bỏ bụi bẩn, dầu mỡ, sáp và dầu của tất cả các dụng cụ phòng thí nghiệm...

  Xem chi tiết

  Bể rửa siêu âm Daihan WUC-D06H (6 lít)

  Liên hệ
  Mua
 • 090 4743 638
  Bể rửa siêu âm Daihan WUC-D22H

  BỂ RỬA SIÊU ÂM DAIHAN WUC-D22H (22 LÍT) Model: WUC- D22H Hãng Sản Xuất: DAIHAN –  ( Xuất xứ: HQ) Tổng quát về bể rửa siêu âm Daihan WUC-D22H – Hữu ích để làm sạch, loại bỏ bụi bẩn, dầu mỡ, sáp và dầu của tất cả các dụng cụ phòng...

  Xem chi tiết

  Bể rửa siêu âm Daihan WUC-D22H (22 lít)

  Liên hệ
  Mua